DHD đặt kế hoạch lãi 2020 đi ngang

23-03-2020 12:02:33+07:00
23/03/2020 12:02 0
  •  

DHD đặt kế hoạch lãi 2020 đi ngang

CTCP Dược Vật tư Y tế Hải Dương (UPCoM: DHD) vừa công bố Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. Trong đó, DHD dự kiến chi trả cổ tức năm 2019 tỷ lệ 30% và lên kế hoạch lãi sau thuế 2020 đạt 27 tỷ đồng, đi ngang so với kết quả thực hiện năm 2019.

Kế hoạch và thực hiện lãi sau thuế qua các năm của DHD. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: VietstockFinance, Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

Cụ thể, trong năm 2020, DHD đưa ra kế hoạch doanh thu đạt 900 tỷ đồng với 50 tỷ doanh thu nội bộ và 850 tỷ doanh thu bán cho khách hàng. Trong đó, doanh thu hàng kinh doanh thương mại của DHD chiếm 40%, đạt 340 tỷ đồng và doanh thu hàng công ty sản xuất chiếm 60% doanh thu bán cho khách hàng.

Kế hoạch chỉ tiêu giao khoán doanh thu kinh doanh của DHD năm 2020
Nguồn: Tài liệu ĐHCĐ thường niên 2020

Bên cạnh đó, DHD lên kế hoạch lãi sau thuế năm 2020 đạt 27 tỷ đồng, đi ngang so với kết quả thực hiện năm trước.

Kết thúc năm 2019, DHD ghi nhận tổng doanh thu đạt gần 667 tỷ đồng, giảm 10.4% so với năm 2018. Đồng thời, lãi sau thuế năm 2019 cũng giảm 20%, xuống còn gần 27 tỷ đồng. Như vậy, DHD chỉ mới thực hiện được 78% kế hoạch tổng doanh thu và 90% kế hoạch lãi sau thuế trong năm 2019.

Tình hình chi trả cổ tức của DHD qua các năm
Nguồn: VietstockFinance
Trả cổ tức gấp 4 lần

Trong tờ trình, HĐQT DHD cũng trình ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019. Trong đó, DHD dự kiến chi trả cổ tức năm 2019 tỷ lệ 30%, gấp 4 lần so với mức chi trả cổ tức 2 năm trước đó.

DHD dự kiến sẽ chi trả cổ tức năm 2019 bằng cổ phiếu tỷ lệ 25% và bằng tiền tỷ lệ 5%. Dự kiến tổng số tiền DHD chi trả cổ tức là 24 tỷ đồng.

Về phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu, DHD dự kiến phát hành 2 triệu cp (mệnh giá 10,000 đồng/cp) nhằm mục đích tăng vốn điều lệ Công ty. Thời gian DHD chi trả cổ tức dự kiến vào quý 2, quý 3/2020 sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.

Ngoài ra, DHD sẽ trả thù lao cho thành viên HĐQT, Ban kiểm soát hơn 203 triệu đồng. Tổng lợi nhuận chưa phân phối chuyển sang năm sau của DHD hơn 16 tỷ đồng.

Bổ sung ngành nghề kinh doanh

Ngoài ra, HĐQT DHD cũng trình ĐHĐCĐ thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.

Cụ thể, DHD sẽ bổ sung thêm ngành sản xuất sản phẩm hóa chất khác, bán lẻ hàng hóa khác lưu động hoặc tại chợ, kho bãi và lưu giữ hàng hóa, chế biến bảo quản thủy sản và các sản phẩm từ thủy sản và hoạt động các cơ sở thể thao.

Song song đó, DHD sẽ rút một số ngành nghề kinh doanh như chăn nuôi, xây dựng công trình điện, công trình cấp, thoát nước, công trình viễn thông, thông tin liên lạc và công trình thủy, công trình khai khoáng.

Hiện tại, giá cổ phiếu DHD giao dịch quanh mức 26,600 đồng/cp (phiên sáng ngày 23/03/2020), giảm 25% qua 1 năm với khối lượng giao dịch bình quân chỉ đạt 563 cp/phiên.

Diễn biến giá cổ phiếu DHD từ đầu năm 2019 đến nay
Nguồn: VietstockFinance

Tiên Tiên

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang