Thủy sản Kiên Hùng hoãn kế hoạch chuyển sàn do dịch Covid-19

12-03-2020 17:13:12+07:00
12/03/2020 17:13 1
  •  

Thủy sản Kiên Hùng hoãn kế hoạch chuyển sàn do dịch Covid-19

Theo Nghị quyết HĐQT, CTCP Kiên Hùng (HNX: KHS) lên kế hoạch kinh năm 2020 doanh thu và lợi nhuận sau thuế đạt 1,243 tỷ đồng và 30.6 tỷ đồng, đều tăng hơn 10% so với năm trước. Bên cạnh đó, KHS còn hoãn kế hoạch lên sàn do tình hình phức tạp của Covid - 19.

Trong năm 2020, KHS lên kế hoạch doanh thu đạt 1,243 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế là 30.6 tỷ đồng, lần lượt đều tăng hơn 10% so với kết quả thực hiện năm trước.

Thêm vào đó, Công ty dự kiến chi trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ 15% (mỗi cổ tức được nhận 1,500 đồng) cho năm 2019, ngày chi trả cổ tức dự kiến là ngày 20/04/2020. Ngoài ra, Công ty cũng lên kế hoạch chi trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ từ 12% - 20% mệnh giá cổ phiếu.

Nguồn: Nghị quyết HĐQT năm 2020 của KHS

Khép lại năm 2019, KHS ghi nhận doanh thu gần như đi ngang so với năm trước đạt 1,130 tỷ đồng.

Nhưng do chi phí tài chính trong năm 2019 tăng mạnh, chủ yếu là lãi vay trung và dài hạn đầu tư cho nhà máy chế biến thủy sản Kiên Hùng tại Khu Công nghiệp Thạch Lộc bắt đầu đi vào hoạt động. Do đó, trong năm 2019, KHS ghi nhận lãi ròng đạt 27.8 tỷ đồng, giảm hơn 16% so với năm trước.

Ngoài ra, do tình hình thị trường chứng khoán trong giai đoạn hiện nay gặp nhiều khó khăn do diễn biến phức tạp của dịch bệnh Covid - 19 gây tâm lý hoang mang cho nhà đầu tư, việc chuyển sàn chứng khoán khó đạt hiệu quả như kỳ vọng. Do đó, HĐQT KHS thống nhất trình ĐHĐCĐ tạm dừng kế hoạch chuyển sàn niêm yết.

Đại hội đồng cổ đông dự kiến diễn ra vào ngày 25/04/2020.

Tố Diệp

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang