VGS lên kế hoạch lãi sau thuế năm 2020 đạt 50 tỷ đồng, giảm hơn 33%

20-03-2020 14:16:10+07:00
20/03/2020 14:16 0
  •  

VGS lên kế hoạch lãi sau thuế năm 2020 đạt 50 tỷ đồng, giảm hơn 33%

Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ, CTCP Ống thép Việt Đức VG PIPE (HNX: VGS) lên kế hoạch năm 2020 doanh thu và lợi nhuận đạt 6,300 tỷ đồng và 50 tỷ đồng, giảm 8% và hơn 33% so với năm trước. Bên cạnh đó, Công ty dự kiến chi trả cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 7%/năm.

Hoạt động chính trong lĩnh vực sản xuất ống thép, inox, năm 2020, Công ty đặt chỉ tiêu kinh doanh đi lùi so với năm trước. Cụ thể, doanh thu giảm 8% xuống còn 6,300 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế giảm hơn 33% về mức 50 tỷ đồng.

Ngoài ra, Công ty dự kiến chi trả cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 7% trên mệnh giá cổ phiếu (tức 1 cổ phiếu sẽ nhận được 700 đồng).

Bên cạnh đó, VGS còn muốn trình ĐHĐCĐ thông qua việc cổ đông nội bộ ông Lê Minh Hải - Chủ tịch HĐQT và người có liên quan khi mua/nhận chuyển nhượng cổ phiếu của VGS để nâng tỷ lệ sở hữu đến mức tối đa 80% vốn điều lệ thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của pháp luật.

Cuộc họp ĐHĐCĐ của Công ty dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 28/03/2020.

Khép lại năm 2019, VGS ghi nhận doanh thu đạt 6,855 tỷ đồng gần như đi ngang so với năm trước. Nhưng do sản lượng hàng hóa tăng, đồng thời trong năm 2019 Công ty đã theo dõi và quản lý tốt chi phí sản xuất nên giảm giá thành sản phẩm. Vì vậy, VGS ghi nhận lãi ròng tăng gần 70% đạt 75.1 tỷ đồng.

Do đó, trong năm 2019, VGS đã hoàn thành kế hoạch chỉ tiêu về doanh thu và vượt 16% chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế so với kế hoạch đầu năm.

Tố Diệp

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang