BMI: Thông báo về việc tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2020

08-04-2020 17:48:00+07:00
08/04/2020 17:48 0
  •  

BMI: Thông báo về việc tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2020

Tổng Công ty Cổ phần Bảo Minh thông báo về việc tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200408_20200408 - BMI - CBTT TB to chuc DHDCD TN nam 2020.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang