MAS lên kế hoạch lỗ năm 2020

14-04-2020 08:34:22+07:00
14/04/2020 08:34 0
  •  

MAS lên kế hoạch lỗ năm 2020

Lần đầu tiên kể từ năm 2007, CTCP Dịch vụ Hàng không Sân bay Đà Nẵng (HNXMAS) lên kế hoạch kinh doanh thua lỗ.

Theo tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020, MAS đặt kế hoạch doanh thu 2020 đạt gần 135 tỷ đồng, giảm 2 lần so với thực hiện năm trước. Đồng thời, MAS lên kế hoạch lỗ gần 14 tỷ đồng.

Kế hoạch và thực hiện lãi sau thuế của MAS qua các năm. Đvt: Tỷ đồng

Ngoài ra, MAS cũng đưa ra kế hoạch đầu tư dự án mới gần 101 tỷ đồng. Trong đó hơn 98 tỷ đồng được dùng cho dự án nhà chế biến suất ăn Đà Nẵng mới dự kiến thực hiện trong năm 2020.

Kế hoạch đầu tư năm 2020 của MAS
Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2020 của MAS

Trong năm 2019, MAS ghi nhận doanh thu thuần và lãi sau thuế đạt gần 249 tỷ đồng và hơn 15 tỷ đồng, lần lượt tăng nhẹ 6% và 4% so với năm trước. Như vậy, kết thúc năm 2019, MAS đã hoàn thành 105% kế hoạch tổng doanh thu và 100% kế hoạch lãi sau thuế.

HĐQT MAS cũng trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019. Trong đó, MAS trích quỹ khen thưởng, phúc lợi gần 3 tỷ đồng, chi thưởng Ban điều hành 300 triệu đồng và chi thù lao cho HĐQT, Ban kiểm soát hơn 193 triệu đồng.

Đồng thời, MAS dự kiến chi trả cổ tức cho cổ đông gần 11 tỷ đồng bằng tiền mặt theo tỷ lệ 25.5%.

Tuy nhiên, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 xảy ra ngay từ đầu năm 2020, MAS cho biết hoạt động kinh doanh của Công ty gặp rất nhiều khó khăn. Đặc biệt là dòng tiền từ hoạt động sản xuất kinh doanh của MAS bị ảnh hưởng nghiêm trọng do các khách hàng là các hãng Hàng không nước ngoài khó khăn và xin hoãn thanh toán các khoản nợ đến khi hết dịch và các hãng Hàng không trong nước cũng gián đoạn các khoản thanh toán công nợ mà Công ty đã cung ứng.

Thêm vào đó, những năm trước đây MAS đã đầu tư xây dựng nhà xưởng, mua sắm máy móc thiết bị mở rộng nhà xưởng theo kế hoạch nhưng không vay được nguồn vốn dài hạn từ Ngân hàng, Công ty phải bù đắp bằng nguồn vốn ngắn hạn dẫn đến mất cân đối dòng tiền phục vụ sản xuất kinh doanh. .

Ngoài ra, do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, dự kiến kết quả sản xuất kinh doanh của MAS trong 6 tháng đầu năm 2020 bị thua lỗ gần 7 tỷ đồng nên dòng tiền của Công ty càng khó khăn hơn.

Do đó, HĐQT MAS sẽ xin ý kiến ĐHĐCĐ tạm hoãn chi trả cổ tức trong năm 2020 và ủy quyền cho HĐQT thực hiện chi trả cổ tức cho các cổ đông trong thời gian thích hợp khi tình hình dịch bệnh Covid-19 được kiểm soát và các hoạt động sản xuất kinh doanh của ngành hàng không cũng như của Công ty được phục hồi.

Hiện tại, giá cổ phiếu MAS được giao dịch quanh mức 32,000 đồng/cp (13/04/2020), giảm 27% qua 1 quý trở lại đây với khối lượng giao dịch bình quân 1,194 cp/phiên.

Diễn biến giá cổ phiếu MAS từ đầu năm 2020 đến nay
Nguồn: VietstockFinance

Tiên Tiên

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang