Mekophar báo lãi sau thuế quý 1 hơn 19 tỷ đồng

22-04-2020 16:20:00+07:00
22/04/2020 16:20 0
  •  

Mekophar báo lãi sau thuế quý 1 hơn 19 tỷ đồng 

Doanh thu quý 1/2020 của CTCP Hóa - Dược phẩm Mekophar (UPCoM: MKP) đạt hơn 404 tỷ đồng, tăng 49% so với cùng kỳ. Công ty thu được hơn 19 tỷ đồng lãi sau thuế, tăng trưởng 18%.

Doanh thu thuần quý 1/2020 của MKP đạt hơn 404 tỷ đồng, tăng 49% so cùng kỳ. Trong đó, doanh thu bán thành phẩm chiếm hơn 173 tỷ đồng, doanh thu bán hàng hóa chiếm gần 211 tỷ đồng. Do giá vốn hàng bán cũng tăng 58%, nên lãi gộp của Công ty chỉ tăng 19% so với cùng kỳ, thu về gần 77 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1/2020 của MKP
Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2020 của MKP

Các khoản chi phí kỳ này của MKP đều tăng so với kỳ trước, như chi phí bán hàng (tăng 21%), chi phí quản lý doanh nghiệp (tăng 12%). Kết quả, MKP báo lãi sau thuế hơn 19 tỷ đồng, tăng 18% so cùng kỳ năm trước.

Đến cuối tháng 3, MKP có tổng tài sản 1,486 tỷ đồng, tăng không đáng kể so với hồi đầu năm. Trong đó, tài sản ngắn hạn chiếm gần 665 tỷ đồng, tài sản dài hạn chiếm gần 822 tỷ đồng.

Duy Na

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang