TDN lên kế hoạch lãi trước thuế 2020 giảm hơn 83%

09-04-2020 09:27:54+07:00
09/04/2020 09:27 0
  •  

TDN lên kế hoạch lãi trước thuế 2020 giảm hơn 83%

Theo tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2020, HĐQT CTCP Than Đèo Nai – Vinacomin (HNX: TDN) sẽ trình cổ đông thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2020 với các chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận trước thuế đạt 2,971 tỷ đồng và 22.2 tỷ đồng, giảm 14% và gần 83% so với kết quả thực hiện trong năm trước.

 

* IROnline: Giải pháp xây dựng trang web quan hệ cổ đông nhanh chóng và hiệu quả

 

Năm 2020, TDN nhận định sẽ gặp nhiều khó khăn trong khai thác, tài nguyên sẽ không thuận như năm 2019, giá đầu vào, chi phí tiếp tục tăng và quy chế khoán TKV sẽ chặt chẽ hơn trong kiểm soát chỉ tiêu, các yêu cầu quản lý môi trường, tài nguyên, kinh tế... tiếp tục đòi hỏi cao hơn.

Trước tình hình đó, HĐQT TDN đã lên kế hoạch doanh thu năm 2020 giảm 14% so với năm trước, đạt 2,971 tỷ đồng. Trong đó, đất đá bóc xúc đạt 21 triệu m3, than NK sản xuất và than chế biến sâu đạt 1.75 triệu tấn và 610 ngàn tấn.

Công ty dự kiến đầu tư gần 341 tỷ đồng vào đầu tư xây dựng cơ bản, giảm 6% so với năm trước. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế 2020 đạt 22.2 tỷ đồng, giảm hơn 83% so với thực hiện năm 2019.

Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của TDN
Nguồn: Tài liệu họp ĐHĐCĐ năm 2020 của TDN

Bên cạnh đó, TDN dự kiến chi trả cổ tức với tỷ lệ tối thiểu 4% cho năm 2020 và 8% cho năm 2019.

Ngoài ra, trong năm 2019, TDN còn có sự thay đổi về ban lãnh đạo. Ngày 02/05/2019, HĐQT đã thống nhất bổ nhiệm ông Nguyễn Trọng Tốt – Người đại diện phần vốn của Tập đoàn Công nghiệp Than – Khoáng sản Việt Nam giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT thay cho ông Phạm Hồng Tài xin từ nhiệm để nghỉ hưu.

Về kết quả kinh doanh năm 2019, TDN ghi nhận doanh thu đạt 3,493 tỷ đồng, tăng 19% so với năm trước. Trong đó, than sản xuất và than tiêu thụ đạt 2.5 triệu tấn và 2.4 triệu tấn, vượt 8% và 9% so với kế hoạch đề ra, đất đá bốc xúc đạt 20.4 m3.

Do doanh thu tăng so với năm trước, cùng với sự tăng mạnh từ chi phí bóc đất đá vượt hệ số nên kết thúc năm 2019, TDN ghi nhận lợi nhuận sau thuế tăng 60% đạt gần 101 tỷ đồng và vượt 360% kế hoạch đề ra.

Tố Diệp

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang