Vincom Retail báo hơn 492 tỷ đồng lãi ròng trong quý 1

28-04-2020 17:00:30+07:00
28/04/2020 17:00 3
  •  

Vincom Retail báo hơn 492 tỷ đồng lãi ròng trong quý 1

Theo BCTC quý 1/2020 của CTCP Vincom Retail (HOSE: VRE), doanh thu thuần trong kỳ ghi nhận gần 1,686 tỷ đồng, giảm 26% và lãi ròng đạt hơn 492 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ năm trước. 

Theo thông tin từ phía Công ty, kết quả kinh doanh của Vincom Retail chịu nhiều tác động từ đại dịch Covid-19 dẫn tới tăng trưởng âm so với cùng kỳ năm 2019.

Cơ cấu doanh thu quý 1/2020 của VRE. Đvt: %

Tổng doanh thu thuần hợp nhất của VRE đạt gần 1,686 tỷ đồng, giảm 26% so với cùng kỳ năm trước. Doanh thu chuyển nhượng bất động sản giảm 67% (201 tỷ đồng) và doanh thu cung cấp dịch vụ khác giảm 57% (35.6 tỷ đồng). Trong khi đó, giá vốn hàng bán giảm 29% so với cùng kỳ, chủ yếu do giá vốn chuyển nhượng bất động sản giảm 86% (66 tỷ đồng) và giá vốn cung cấp dịch vụ khác giảm 35% (79 tỷ đồng). Do đó, lợi nhuận gộp của VRE giảm 22% so với cùng kỳ, chỉ còn gần 759 tỷ đồng, kéo biên lãi gộp từ 42.6% lên mức 45%.

Doanh thu hoạt động tài chính cũng giảm 41% so với cùng kỳ, chỉ còn hơn 47 tỷ đồng, chủ yếu do lãi tiền gửi, tiền cho vay và các khoản đặt cọc giảm 41%. Chi phí tài chính lại tăng 9% lên hơn 79 tỷ đồng, chủ yếu do tăng chi phí lãi vay.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 1/2020 của VRE. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2020 của VRE

Kết thúc quý 1/2020, lãi ròng của VRE đạt hơn 492 tỷ đồng, giảm 20% so với cùng kỳ năm trước.

Một số chỉ tiêu tài chính tại ngày 31/03/2020 của VRE. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 1/2020 của VRE

Tại ngày 31/03/2020, tổng tài sản VRE đạt 36.916 tỷ đồng, tăng nhẹ 3% so với đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn đạt 783 tỷ đồng (tăng 8%), chủ yếu đến từ cho thuê bất động sản đầu tư.

Hàng tồn kho giảm nhẹ 2% so với đầu năm, ghi nhận 970 tỷ đồng, chủ yếu bao gồm bất động sản để bán đang xây dở dang: Các hạng mục căn hộ, căn hộ khách sạn, nhà phố thương mại để bán.

Chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng 22% so với đầu năm lên gần 796 tỷ đồng, chủ yếu đến từ các dự án Vincom Plaza Biên Hòa 2, Mỹ Tho, Thái Nguyên, Bạc Liêu.

Tính đến hết 31/03/2020, Vincom Retail sở hữu 79 TTTM hoạt động tại 43 tỉnh và thành phố trên toàn quốc, với tổng diện tích sàn bán lẻ đạt khoảng 1.6 triệu m2.

Hàn Đông

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang