An Tiến Industries: Doanh thu hoạt động sản xuất quý 1 tăng dù giá hạt nhựa và giá bán giảm

02-05-2020 09:00:00+07:00
02/05/2020 09:00 0
  •  

An Tiến Industries: Doanh thu hoạt động sản xuất quý 1 tăng dù giá hạt nhựa và giá bán giảm

CTCP An Tiến Industries (HOSE: HII) ghi nhận lãi sau thuế quý 1/2020 ở mức 7.6 tỷ đồng, giảm phân nửa so cùng kỳ năm trước. Kết quả đi lùi chủ yếu do Công ty không có khoản thu tài chính bất thường như trong năm 2019.

Doanh thu từ hoạt động sản xuất quý 1/2020 của HII đạt 150 tỷ đồng, tăng 6% so cùng kỳ. Doanh thu sản xuất kinh doanh tăng trưởng dù giá hạt nhựa và giá bán giảm. Trong khi đó, doanh thu thương mại giảm do cả quy mô và giá bán giảm.

Biên lãi gộp mảng logistics giảm do ảnh hưởng dịch bệnh, còn biên lãi gộp mảng thương mại cải thiện và đạt mức kỳ vọng. Với Công ty mẹ, sản lượng Calbest và bột đá ước đạt 24,950 tấn, tăng 17% so cùng kỳ.

Nguồn: HII

Mặt khác, HII không còn khoản thu tài chính bất thường như năm 2019 (khoản thu tài chính thoái vốn đóng góp 22.5 tỷ đồng vào lãi trước thuế quý 1/2019).

Kết thúc quý đầu tiên năm 2020, HII ghi nhận doanh thu thuần quý 1/2020 đạt 796 tỷ đồng và lãi sau thuế gần 8 tỷ đồng. Theo đó, Công ty đã thực hiện 24% kế hoạch doanh thu và 13% kế hoạch lãi sau thuế cả năm.

Nguồn: HII
Nguồn: HII

ĐHĐCĐ thường niên 2020 của HII đã thông qua phương án trả cổ tức năm 2019 với tỷ lệ 15%. Cổ tức cho năm 2020 dự kiến vào mức 10-15%.

*ĐHĐCĐ thường niên An Tiến Industries: Lợi nhuận năm 2020 có thể tăng đến 67%

Duy Na

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang