BII: CBTT Giải trình Tổng Tài sản tại BCTC Riêng kiểm toán năm 2019 của Công ty giảm hơn 10%

20-05-2020 09:24:00+07:00
20/05/2020 09:24 0
  •  

BII: CBTT Giải trình Tổng Tài sản tại BCTC Riêng kiểm toán năm 2019 của Công ty giảm hơn 10%

.

Tài liệu đính kèm:
1.BII_2020.5.20_bed1d57_CBTT_Bat_Thuong_do_giam_tai_san_da_ky.pdf

HNX

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang