CIC Group lên kế hoạch lãi đi ngang cho năm 2020

21-05-2020 19:00:00+07:00
21/05/2020 19:00 2
  •  

CIC Group lên kế hoạch lãi đi ngang cho năm 2020

CTCP Tập đoàn Tư vấn Đầu tư và Xây dựng Kiên Giang (CIC Group, HOSE: CKG) vừa công bố Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. Trong đó, Công ty lên kế hoạch kinh doanh năm 2020 không biến động nhiều so với kết quả đạt được ở năm trước.

Cụ thể, CKG đề ra chỉ tiêu 1,053 tỷ đồng doanh thu và 102 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tương ứng tăng 5% về doanh thu và gần như không thay đổi về lợi nhuận so với kết quả đạt được năm 2019.

Các chỉ tiêu kinh doanh cho năm 2020 của CKG
Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2020

 

Theo CKG, những tháng đầu năm 2020, tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty gặp không ít khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19 diễn biến kéo dài và phức tạp. Qua đó, việc đặt chỉ tiêu không mấy biến động của Công ty trong năm nay có phần phù hợp.

 

Với kế hoạch lãi hơn 100 tỷ đồng như trên, CKG dự kiến sẽ chia cổ tức cho cổ đông với tỷ lệ từ 13% đến 15% (kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020).

Đối với năm 2019, đây là năm đầu tiên sau khi Công ty thực hiện chủ trương cơ cấu lại ngành nghề theo hướng chuyên nghiệp hóa, chuyên môn hóa. Qua đó, CKG đã mang về 1,002 tỷ đồng doanh thu và gần 102 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, tương ứng vượt 8% về kế hoạch doanh thu và vượt đến gần 16% về kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Qua đó, Công ty dự trình chia cổ tức năm 2019 cho cổ đông với tỷ lệ 15% bao gồm 10% bằng tiền mặt và 5% bằng cổ phiếu.

Muốn tăng 65% vốn điều lệ trong năm 2020

Trong Đại hội lần này, CKG cũng sẽ trình cổ đông thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ. Cụ thể, Công ty dự kiến phát hành thêm tối đa 32.5 triệu cp CKG tương ứng với tổng giá trị phát hành theo mệnh giá đạt 325 tỷ đồng bao gồm chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (30 triệu cp) và phát hành cổ phiếu để trả cổ tức (2.5 triệu cp).

Trong đó, tỷ lệ số cổ phiếu đăng ký phát hành thêm/tổng số cổ phiếu đang lưu hành của cổ đông là 65%. (Cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tương đương với 01 quyền mua thêm cổ phiếu/quyền nhận CP để trả cổ tức. Cứ 100 quyền mua thêm cổ phiếu sẽ được mua thêm 60 cổ phiếu mới và nhận thêm 05 cổ phiếu mới để trả cổ tức.)

Như vậy, nếu được cổ đông thông qua, CKG sẽ thực hiện tăng vốn điều lệ lên 825 tỷ đồng, tăng đến 65% so với vốn điều lệ tại thời điểm Công ty được niêm yết. Nguồn tiền có được từ việc huy động vốn sẽ được CKG dùng để bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty (nguồn tiền từ chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu). Đồng thời, CKG cũng cho biết nguồn vốn dùng để thực hiện phát hành cổ phiếu để trả cổ tức đến  từ lợi nhuận chưa phân phối.

Như Xuân

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang