Đất Xanh đặt mục tiêu năm 2020 lãi ròng 1,034 tỷ đồng, giảm 15%

19-05-2020 16:53:30+07:00
19/05/2020 16:53 0
  •  

Đất Xanh đặt mục tiêu năm 2020 lãi ròng 1,034 tỷ đồng, giảm 15%

Năm 2020, CTCP Tập đoàn Đất Xanh (HOSE: DXG) đặt mục tiêu lãi ròng 1,034 tỷ đồng, giảm 15% so cùng kỳ và không chia cổ tức năm 2019 để bổ sung vốn kinh doanh, tăng vốn chủ sở hữu.

Cho năm 2020, DXG dự kiến tập trung triển khai các dự án đã nhận chuyển nhượng, hoàn thiện các thủ tục pháp lý, đẩy nhanh tiến độ xây dựng, bán hàng. Đồng thời, HĐQT cho biết sẽ tìm kiếm, phát triển quỹ đất, các dự án, cơ hội đầu tư.

Công ty sẽ đẩy mạnh việc mua và tích lũy những dự án bất động sản (BĐS) có vị trí tốt, đã có mặt bằng hoàn chỉnh, pháp lý rõ ràng; hoàn thiện các thủ tục nhằm chuẩn bị cho chiến lược tập trung và dài hạn.

Về phương án sử dụng gần 875 tỷ đồng huy động từ đợt chào bán ra công chúng, trước đó ban lãnh đạo DXG cho biết sẽ sử dụng nguồn vốn này để phát triển dự án Khu dân cư và tái định cư Nam Rạch Chiếc (Gem Riverside). Tuy vậy, căn cứ theo tình hình thực tế, phía Công ty đã thay đổi phương án, cụ thể là dùng số tiền trên để thực hiện bao gồm (nhưng không giới hạn) các công việc sau: Góp vốn cổ phần tăng vốn điều lệ cho CTCP Đầu tư kinh doanh Bất động sản Hà An để phát triển dự án tại xã Long Đức (Long Thành, Đồng Nai); bổ sung vốn lưu động;…

Kế hoạch kinh doanh năm 2020 của DXG
Nguồn: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 của DXG

Ban lãnh đạo DXG đặt mục tiêu trong năm 2020 đem về 4,900 tỷ đồng doanh thu thuần và lãi ròng 1,034 tỷ đồng, lần lượt giảm gần 16% và 15% so với thực hiện năm 2019.

Về thực hiện phân phối lợi nhuận năm 2019, DXG dự kiến trích các quỹ với tỷ lệ 5% lãi sau thuế, lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ ở mức 1,152 tỷ đồng. Cụ thể như sau:

Nguồn: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 của DXG

Kết quả năm 2019, doanh nghiệp bất động sản này ghi nhận doanh thu thuần 5,814 tỷ đồng và lãi ròng 1,216 tỷ đồng, lần lượt tăng 25% và 3% so với năm trước. Tỷ suất lợi nhuận sau thuế trên doanh thu thuần đạt 32.44%.

DXG dự kiến không chia cổ tức năm 2019 và giữ lại toàn bộ lợi nhuận hiện có để bổ sung vốn kinh doanh, tăng vốn chủ sở hữu.

Cho năm 2020, ban lãnh đạo DXG đề ra phương án chia cổ tức với tỷ lệ 20% tính trên mệnh giá. Công ty có thể tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu hoặc bằng tiền nhưng không vượt quá 10% vốn điều lệ.

Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020 của DXG
Nguồn: Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 của DXG

Cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 của DXG dự kiến diễn ra vào ngày 30/05. Ban lãnh đạo DXG sẽ trình cổ đông thông qua việc tiếp tục để Chủ tịch HĐQT kiêm chức vụ tổng Giám đốc trong năm 2020. Hiện ông Lương Trí Thìn vẫn đang nắm giữ chiếc ghế cao nhất tại DXG.

*DXG: Lãi quý 1 giảm 78%, dòng tiền kinh doanh âm gần 1,500 tỷ

Duy Na

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang