MSB đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2020 đạt 1,439 tỷ đồng

22-05-2020 14:44:05+07:00
22/05/2020 14:44 2
  •  

MSB đặt mục tiêu lợi nhuận năm 2020 đạt 1,439 tỷ đồng

Sáng ngày 22/05/2020, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) đã tổ chức ĐHĐCĐ thường niên 2020. Ngoài thông qua kế hoạch kinh doanh 2020, ĐHĐCĐ cũng thông qua việc tạm hoãn niêm yết trên sàn HOSE, dời lại khi thị trường thuận lợi hơn.

ĐHĐCĐ thường niên 2020 của MSB tổ chứcsáng ngày 22/05/2020.

ĐHĐCĐ đã thông qua mục tiêu tăng trưởng cho năm 2020. Cụ thể, mục tiêu 2020 MSB đạt lợi nhuận trước thuế 1,439 tỷ đồng, tăng 12% so với năm 2019; tổng tài sản 170 nghìn tỷ đồng; tổng dư nợ tín dụng đạt 81.5 nghìn tỷ đồng; huy động vốn đạt 99 nghìn tỷ đồng; tỷ lệ nợ xấu duy trì dưới 3%. MSB cũng đặt mục tiêu xử lý toàn bộ trái phiếu VAMC trong năm 2020. 

Về việc chia cổ tức, ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch chia cổ tức 10% trong năm 2020, đồng thời không chia cổ tức cho năm 2019 mà sẽ giữ lại toàn bộ lợi nhuận đạt được trong năm 2019 để tái đầu tư vào hoạt động của ngân hàng trong năm 2020. Phương án này nhằm đảm bảo ngân hàng có tỷ lệ an toàn vốn tốt, đảm bảo vận hành an toàn trong bối cảnh kinh tế thế giới còn nhiều diễn biến phức tạp do ảnh hưởng của các yếu tố địa chính trị và dịch bệnh Covid-19.

Ban lãnh đạo Ngân hàng cũng đã cập nhật tình hình chuẩn bị niêm yết lên sàn chứng khoán trước những diễn biến bất lợi của thị trường trong quý 1/2020, theo đó, xin ý kiến cổ đông về việc tạm hoãn hồ sơ niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM và sẽ tái khởi động việc niêm yết trên HOSE vào thời điểm thị trường thuận lợi hơn. Trong thời gian đó, ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị MSB chọn thời điểm phù hợp để thực hiện đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn UPCoM tùy thuộc diễn biến của thị trường chứng khoán và/hoặc yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước. 

Trong quý 1/2020, mặc dù chịu tác động của dịch Covid-19, MSB đạt lợi nhuận trước thuế đạt gần 290 tỷ đồng, tăng gần 297% so với cùng kỳ, lợi nhuận sau thuế đạt hơn 224 tỷ đồng, tăng 265%. Tổng tài sản của ngân hàng cũng đạt gần 155 nghìn tỷ, tăng gần 15% so với quý 1/2019. Ba trụ cột của Basel II cũng được ngân hàng công bố hoàn thành sớm trước hạn ngay trong quý 1/2020 này.

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang