Ninh Vân Bay báo lãi ròng quý 1 giảm 44%

06-05-2020 09:59:46+07:00
06/05/2020 09:59 0
  •  

Ninh Vân Bay báo lãi ròng quý 1 giảm 44%

Dịch Covid-19 khiến lãi ròng quý 1/2020 của CTCP Bất động sản Du lịch Ninh Vân Bay (HOSE: NVT) giảm 44% so với cùng kỳ năm trước, chỉ còn 3.5 tỷ đồng.

Qua 3 tháng đầu năm, NVT ghi nhận doanh thu thuần từ dịch vụ khách sạn, du lịch, vui chơi giải trí và dịch vụ khác giảm 24% so với cùng kỳ năm 2019, chủ yếu là do doanh thu của công ty con là CTCP Du lịch Hồng Hải giảm mạnh vì hoạt động kinh doanh chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Giá vốn hàng bán (-24%) giảm ít hơn doanh thu nhưng lãi gộp thu về gần 32 tỷ đồng, giảm 31% so với cùng kỳ năm trước. Biên lãi gộp theo đó cũng giảm từ 57% xuống còn 51%.

Doanh thu tài chính của NVT chỉ ghi nhận khoản lãi tiền gửi, tiền cho vay tăng mạnh (gấp 3 lần), lên mức 350 triệu đồng.

Chi phí phát sinh trong kỳ chiếm phần lớn là chi phí quản lý doanh nghiệp, mặc dù đã giảm 26% so với cùng kỳ, còn hơn 12 tỷ đồng. Chi phí tài chính gấp 3.7 lần cùng kỳ năm trước, chủ yếu là chi phí lãi vay chiếm 1.32 tỷ đồng.

Kết quả, NVT ghi nhận lãi ròng đạt 3.5 tỷ đồng trong quý 1, giảm 44% so với cùng kỳ năm trước.

Tổng tài sản của NVT vào cuối quý 1 giảm 14% so với đầu năm chủ yếu do tiền và các khoản tương đương tiền (- 69%) và đầu tư tài chính ngắn hạn (- 79%) giảm mạnh. 

NVT có nợ phải trả giảm mạnh 44% so với đầu năm, còn chiếm hơn 116 tỷ đồng do người mua trả tiền trước ngắn hạn (-48%), chi phí phải trả ngắn hạn (-65%) và dư nợ vay ngắn hạn (-79%) đều giảm đáng kể. Riêng dư nợ vay dài hạn tăng 22% so với đầu năm, lên hơn 10 tỷ đồng.

Với lãi ròng quý 1 vỏn vẹn 3.5 tỷ đồng, lỗ lũy kế của NVT tính tại ngày 31/03/2020 còn hơn 657 tỷ đồng.

Khang Di

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang