Saigonres không mời cổ đông sở hữu dưới 2,000 cp tham dự ĐHĐCĐ

08-05-2020 13:37:57+07:00
08/05/2020 13:37 4
  •  

Saigonres không mời cổ đông sở hữu dưới 2,000 cp tham dự ĐHĐCĐ

Theo nghị quyết HĐQT của CTCP Địa ốc Sài Gòn (Saigonres, HOSE: SGR), HĐQT chỉ mời các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 2,000 cổ phần trở lên tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 với lý do hạn chế nguy cơ lây nhiễm Covid-19 trong cộng đồng.

Cũng theo HĐQT, các cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu dưới 2,000 cổ phần nếu có ý kiến đóng góp về các vấn đề trong chương trình họp ĐHĐCĐ thì gửi thư đến văn phòng Công ty hoặc gửi email trước ngày 06/06/2020, HĐQT sẽ tập hợp các ý kiến đóng góp và đưa vào chương trình thảo luận tại Đại hội. Số cổ phần từ 2,000 trở xuống tương ứng với tỷ lệ 0.0043% vốn điều lệ của SGR.

Ngày đăng ký cuối cùng để tổ chức ĐHĐCĐ là ngày 26/05/2020 và ngày tổ chức Đại hội là ngày 10/06/2020.

Trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19 bùng phát, nhiều doanh nghiệp vẫn tạo điều kiện thuận lợi nhất để toàn bộ cổ đông có thể tham dự được ĐHĐCĐ thường niên. Trong khi đó, SGR đưa ra quy định trên sẽ không khỏi dấy lên suy nghĩ Công ty đang phân biệt đối xử giữa cổ đông lớn và cổ đông nhỏ?

Kết thúc phiên sáng 08/05, cổ phiếu SGR đã giảm gần 13% so với đầu năm, lùi về mức 15,750 đồng/cp.

Khang Di

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang