SCB muốn tăng vốn thêm 5,000 tỷ đồng, đưa cổ phiếu lên UPCoM

23-05-2020 08:19:30+07:00
23/05/2020 08:19 1
  •  

SCB muốn tăng vốn thêm 5,000 tỷ đồng, đưa cổ phiếu lên UPCoM

Tăng vốn và đăng ký giao dịch cổ phiếu trên UPCoM là những nội dung sẽ được trình tại ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Ngân hàng TMCP Sài Gòn (OTC: SCB) sắp tới đây.

Bỏ ngỏ kế hoạch lợi nhuận 2020

SCB cho biết, kế hoạch năm 2020 được xây dựng trên cơ sở thực hiện phát triển hoạt động cho vay đảm bảo tăng trưởng tín dụng nằm trong hạn mức được Ngân hàng Nhà nước (NHNN) phê duyệt.

Theo đó, Ngân hàng đặt mục tiêu cho vay khách hàng đạt 377,283 tỷ đồng, tăng 13% so với thực hiện năm 2019 và huy động thị trường 1 đạt 553,092 tỷ đồng, tăng 13.32% so với thực hiện năm 2019.

Tổng tài sản được SCB dự kiến đạt 637,166 tỷ đồng, tăng 12.19% so với thực hiện năm 2019.

Tuy nhiên, SCB không công bố kế hoạch lợi nhuận trước thuế năm 2020 trong tài liệu Đại hội.

Dự kiến tăng vốn điều lệ lên mức hơn 20,200 tỷ đồng

Tại ĐHĐCĐ lần này, HĐQT sẽ trình phương án tăng vốn bằng hình thức chào bán 500 triệu cp cho cổ đông hiện hữu, tương đương giá trị 5,000 tỷ đồng theo mệnh giá. Giá phát hành không thấp hơn mệnh giá 10,000 đồng/cp.

Nếu phát hành thành công, vốn điều lệ của SCB sẽ tăng từ 15,232 tỷ đồng lên mức 20,232 tỷ đồng.

Tổng số tiền 5,000 tỷ đồng thu được từ đợt phát hành này được SCB dự kiến trích 4,000 tỷ đồng bổ sung nguồn vốn kinh doanh và 500 tỷ đồng đầu tư vào tài sản cố định và hiện đại hóa công nghệ thông tin, còn lại 500 tỷ đồng sẽ được đầu tư xây dựng, sửa chữa, nâng cấp trụ sở hoạt động và hệ thống nhận diện thương hiệu SCB.

Theo SCB, 4,000 tỷ đồng bổ sung vào nguồn vốn kinh doanh được chú trọng vào phát triển tín dụng, đặc biệt là tín dụng nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao và tín dụng bán lẻ. Đặc biệt, Ngân hàng sẽ đẩy mạnh đầu tư trái phiếu chính phủ để bổ sung tài sản thanh khoản nhằm củng cố và nâng cao tỷ lệ dự trữ thanh khoản.

Ngoài ra, HĐQT SCB cũng sẽ trình ĐHĐCĐ chấp thuận việc đăng ký cổ phiếu SCB tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch cổ phiếu SCB trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết (hệ thống giao dịch UPCoM) với mã chứng khoán là SCB.

Khang Di

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang