SeABank dự kiến niêm yết trên HOSE trong năm 2020

05-05-2020 21:45:00+07:00
05/05/2020 21:45 1
  •  

SeABank dự kiến niêm yết trên HOSE trong năm 2020

Theo biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên 2020 của Ngân hàng TMCP Đông Nam Á (OTC: SeABank) ngày 29/04/2020, ngoài chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế 2020 đạt 1,506 tỷ đồng, ĐHĐCĐ SeABank còn thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ lên 12,088 tỷ đồng và niêm yết lên HOSE.

ĐHĐCĐ SeABank đã thông qua kế hoạch năm 2020 với các chỉ tiêu tổng tài sản tăng trưởng 12%, nguồn vốn huy động và giấy tờ có giá tăng 13.8%, dư nợ tín dụng tăng 13.6% so với năm 2019. Chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế của Ngân hàng đạt 1,506 tỷ đồng. Tỷ lệ nợ xấu được kiểm soát dưới 3%.

Tại Đại hội, bà Lê Thu Thủy - Phó Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc SeABank cho biết hiện nay, SeABank đã duy trì tỷ lệ cho vay trên tài sản đảm bảo là 50% nên đủ để đảm bảo cho khoản nay, riêng bất động sản là 70%. Danh mục dư nợ của SeABank đã và đang được da dạng hóa các ngành nghề và đảm bảo tỷ lệ không quá 10% là khách hàng lớn. Vì vậy diễn biến dịch Covid-19 sẽ không ảnh hưởng đến toàn bộ danh mục của SeABank.

ĐHĐCĐ SeABank cũng thông qua phương án tăng vốn điều lệ từ 9,369 tỷ đồng lên tối đa 12,088 tỷ đồng, tương đương tăng hơn 29.0212% thông qua 2 đợt. Đợt 1, Ngân hàng sẽ phát hành gần 131.17 triệu cp để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, tương ứng với tỷ lệ 14% được trích từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2019. Thời điểm phát hành trong năm 2020 hoặc theo quyết định của HĐQT. Đợt 2, Ngân hàng sẽ phát hành tối đa hơn 140.7 triệu cp với giá 10,000 đồng/cp cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 15.0212%. Thời điểm, phương thức và giá bán cụ thể sẽ do HĐQT quyết định.

Đáng chú ý, ĐHĐCĐ còn thông qua việc thực hiện niêm yết toàn bộ số lượng cổ phiếu của SeABank trên Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM (HOSE) trong năm 2020. ĐHĐCĐ cũng giao HĐQT quyết định thời điểm thực hiện cụ thể và giá niêm yết cổ phiếu SeABank trên HOSE.

Hàn Đông

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang