VNM ETF bán ròng cổ phiếu Việt sau một 1 tháng bất động

26-05-2020 16:40:00+07:00
26/05/2020 16:40 1
  •  

VNM ETF bán ròng cổ phiếu Việt sau một 1 tháng bất động

Vaneck Vectors ETF (VNM ETF) tiếp tục bán ra cổ phiếu Việt Nam từ ngày 18-22/05/2020.

Thay đổi số lượng cổ phiếu Việt Nam trong danh mục VNM ETF từ ngày 18-22/05/2020

Tính đến ngày 22/05/2020, tổng tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam trong danh mục của VNM ETF ghi nhận ở mức 68.83%, nhích lên nhẹ so với thời điểm 1 tháng trước (68.38% tại ngày 20/04).

Tất cả các mã Việt Nam trong danh mục đều bị thoái bớt ra. Xét theo số lượng, POW bị bán nhiều nhất với hơn 140,000 cp, các mã còn lại bị bán ra dưới 100,000 cp.

Tỷ trọng cổ phiếu Việt Nam trong danh mục VNM ETF tại ngày 22/05/2020

Tại ngày 22/05/2020, tổng giá trị tài sản ròng của VNM ETF đạt 323.9 triệu USD, tăng 23.4 triệu USD trong 1 tháng qua. Giá trị tài sản ròng trên mỗi chứng chỉ quỹ (NAV/ccq) tiếp tục tiến lên mức giá 13.50 USD/ccq, tăng 9% qua một tháng.

Có thể thấy giá NAV/ccq của VNM ETF biến động đồng pha với thị trường chứng khoán Việt Nam, khi cũng phục hồi mạnh mẽ từ cuối tháng 3/2020 đến nay.

* VNM ETF vẫn miệt mài bán cổ phiếu

Xuân Nghĩa

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang