APSC: Nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn

10-06-2020 14:23:00+07:00
10/06/2020 14:23 0
  •  

APSC: Nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn

Công ty Cổ phần Chứng khoán ALPHA thông báo Nghị quyết HĐQT về việc phát hành cổ phiếu tăng vốn như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200610_20200610-APSC- Nghi quyet HDQT vv phat hanh CP tang von.pdf
20200610_20200610-APSC-CV CBTT Nghi Quyet HĐQT ve viec phat hanh co phieu tang von.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang