BII: Báo cáo giao dịch không chính xác, cổ đông lớn bị xử phạt

12-06-2020 09:06:16+07:00
12/06/2020 09:06 0
  •  

BII: Báo cáo giao dịch không chính xác, cổ đông lớn bị xử phạt 

Ngày 09/06/2020, Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Đỗ Cần số tiền 5 triệu đồng. 

Cụ thể, ngày 07/06/2019, ông Đỗ Cần - Cổ đông lớn của CTCP Đầu tư và Phát triển Công nghiệp Bảo Thư (HNXBII), nắm giữ 8,039,200 cp trước khi giao dịch - đã mua 60,000 cp BII, dẫn đến số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch tăng lên gần 8.1 triệu cp.

Tuy nhiên, tại báo cáo thay đổi sở hữu cổ đông lớn, ông Đỗ Cần báo cáo ngày 07/06/2019, số lượng cổ phiếu BII nắm giữ trước khi giao dịch là 8,039,100 cp và số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch là 8,099,100 cp.

Do đó, ông Đỗ Cần bị xử phạt số tiền 5 triệu đồng do báo cáo giao dịch không chính xác. 

Minh Hồng

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang