ĐHĐCĐ Hưng Thịnh Incons: Nâng cổ tức 2019 lên 18% bằng tiền

30-06-2020 11:08:08+07:00
30/06/2020 11:08 3
  •  

BÀI CẬP NHẬT

ĐHĐCĐ Hưng Thịnh Incons: Nâng cổ tức 2019 lên 18% bằng tiền

Sáng ngày 30/06/2020, ĐHĐCĐ thường niên của CTCP Hưng Thịnh Incons (HOSE: HTN) đã được tiến hành. Đáng chú ý, tỷ lệ chia cổ tức năm 2019 của HTN được nâng lên 18% bằng tiền mặt thay vì 15% như trong tài liệu Đại hội.

Thảo luận

Nâng cổ tức 2019 lên 18% bằng tiền

Vì sao lợi nhuận năm 2019 tăng so với năm 2018, nhưng tỷ lệ chia cổ tức lại giảm, chỉ còn chia cổ tức bằng 15% tiền mặt mà không chia thêm cổ tức bằng cổ phiếu?

Chủ tịch Nguyễn Đình Trung: Năm 2018, tình hình kinh doanh của Công ty vận hành tốt và Công ty đã tiến hành chia cổ tức với tỷ lệ 15% tiền mặt và 15% bằng cổ phiếu. Đối với năm 2019, Công ty tiếp tục đạt được kế hoạch kinh doanh khả quan. Tuy nhiên, do một sự cố bất ngờ là dịch Covid-19 đã khiến tình hình chung của cả nền kinh tế gặp khó khăn. Qua đó, HTN chỉ chia cổ tức ở mức độ vừa phải để chuẩn bị cho tình huống xấu nhất.

Sau khi xem xét tình hình của Công ty, tôi cảm thấy có thể nâng mức cổ tức bằng tiền mặt lên 18% và không chia cổ tức bằng cổ phiếu, chúng ta có thể biểu quyết tại đây để lấy ý kiến cổ đông.

Công ty còn lãi lớn, vì sao không phát hành cổ phiếu thưởng cho cổ đông để tăng vốn mà lại phát hành quyền chọn mua cổ phiếu?

Chủ tịch Nguyễn Đình Trung: Như tôi đã nói trên, với tình trạng dịch bệnh như hiện nay thì không thể biết trước được, Công ty cần phải duy trì nguồn lực để phát triển. Công ty có tồn tại và phát triển tốt thì mới đem lại lợi ích lâu dài cho cổ đông được.

Ước kết quả kinh doanh quý 2?

Hiện tại số liệu bên kế toán chưa tiến hành tổng hợp nên chưa thể đưa ra câu trả lời cho cổ đông

Kế hoạch kinh doanh 2020 của Công ty được dự kiến đến từ những dự án nào?

Tổng Giám đốc Trần Tiến Thanh: Dự án Lavita Charm, Q7 Boulevard, Richmond City, …

Công ty có kế hoạch đấu thầu dự án bên ngoài Tập đoàn Hưng Thịnh không?

Chủ tịch Nguyễn Đình Trung: Hiện tại, có nhiều đối tác chiến lược lớn muốn hợp tác với Hưng Thịnh, tuy nhiên đang bị chững lại do dịch Covid-19. Trước mắt, Công ty đã lên kế hoạch để tăng vốn, để đẩy mạnh công ty, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Trong Đại hội lần này, ông Hạ Tấn Minh và ông Trương Văn Việt đã được bầu bổ sung làm Thành viên HĐQT với ông Minh là thành viên độc lập.

ĐHĐCĐ thường niên của HTN sáng ngày 30/06/2020

Kế hoạch lãi tăng trưởng 53% trong năm 2020

Năm 2019, Hưng Thịnh Incons mang về 3,681 tỷ đồng tổng doanh thu và 187 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt giảm 9% và tăng 2% so với năm 2018, đồng thời thực hiện 86% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Với kết quả kinh doanh trên, HTN đã trình cổ đông chia cổ tức 2019 bằng tiền mặt với tỷ lệ 15%. Tuy nhiên, trước ý kiến của cổ đông, Ban lãnh đạo HTN quyết định nâng cổ tức lên thành 18% và đã được cổ đông thông qua.

Bước sang năm 2020, Công ty lên kế hoạch kinh doanh tăng trưởng với 4,175 tỷ đồng tổng doanh thu và 286 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế, lần lượt tăng 13% và 53% so với kết quả đạt được ở năm trước.

Kế hoạch kinh doanh (hợp nhất) 2020 của Hưng Thịnh Incons
Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: Tài liệu ĐHĐCĐ thường niên 2020 của HTN

Bên cạnh đó, Hưng Thịnh Incons đã được cổ đông thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ thông qua quyền mua cổ phiếu. Cụ thể, HTN dự kiến sẽ phát hành tối đa 16.5 triệu cổ phần chào bán cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện 2:1 (02 cổ phần được hưởng 01 quyền mua 01 cổ phần mới). Thời gian thực hiện dự kiến trong năm 2020 và chậm nhất là đến quý 1/2020.

Như Xuân

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang