PME: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2020

26-06-2020 15:20:00+07:00
26/06/2020 15:20 0
  •  

PME: Thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2020

Công ty Cổ phần Pymepharco thông báo ký kết hợp đồng kiểm toán BCTC 2020 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200626_20200626 - PME - CBTT đơn vị kiểm toán 2020.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang