VIB: Niêm yết trên HOSE, dự kiến đạt 4,500 tỷ đồng lãi trước thuế trong năm 2020

11-06-2020 10:19:23+07:00
11/06/2020 10:19 1
  •  

VIB: Niêm yết trên HOSE, dự kiến đạt 4,500 tỷ đồng lãi trước thuế trong năm 2020

Ngân hàng TMCP Quốc tế Việt Nam (UPCoM: VIB) vừa công bố tài liệu ĐHĐCĐ thường niên năm 2020. VIB đặt kế hoạch lãi trước thuế 4,500 tỷ đồng và niêm yết trên HOSE trong năm 2020.

Dự kiến lãi trước thuế đạt 4,500 tỷ đồng cho năm 2020

HĐQT VIB thống nhất thông qua việc trình ĐHĐCĐ kế hoạch kinh doanh năm 2020, trong đó tổng tài sản dự kiến đạt hơn 220,000 tỷ đồng, tăng 20% so với 2019. Tín dụng dự kiến tăng 24% và còn phụ thuộc vào phê duyệt của Ngân hàng Nhà nước. Huy động vốn bao gồm tiền gửi khách hàng và phát hành giấy tờ có giá tăng 19%. Ngân hàng dự kiến lợi nhuận trước thuế đạt tối thiểu 4,500 tỷ đồng trong năm 2020. Tỷ lệ ROE dự kiến đạt 26%.

Niêm yết trên HOSE

Một trong các nội dung đáng chú ý nhất trong tài liệu là VIB dự kiến thực hiện niêm yết trên Sàn Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE) trong năm nay. HĐQT được ủy quyền quyết định thời gian niêm yết sau khi hoàn tất việc tăng vốn bằng cổ phiếu thưởng.

Tăng vốn 20% bằng cổ phiếu thưởng

HĐQT ngân hàng cũng sẽ trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và tăng vốn 2020 bằng cổ phiếu thưởng. Theo tờ trình, năm 2019 VIB đạt lợi nhuận trước thuế 4,082 tỷ đồng, tỷ suất lợi nhuận trên vốn đạt 27%. Tổng tài sản đạt 185,000 tỷ đồng, tăng 33%. Tín dụng đạt 132 nghìn tỷ đồng, tăng 31%. Huy động vốn đạt 140 nghìn tỷ đồng, tăng 47%. Với kết quả kinh doanh này, HĐQT đề xuất ĐHĐCĐ thông qua việc chia cổ phiếu thưởng tỷ lệ 20%, sử dụng nguồn từ lợi nhuận năm 2019 và các quỹ thuộc nguồn vốn.

Hàn Đông

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang