Báo cáo không đúng thời hạn, loạt cá nhân bị xử phạt

04-07-2020 10:19:46+07:00
04/07/2020 10:19 0
  •  

Báo cáo không đúng thời hạn, loạt cá nhân bị xử phạt

Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định về việc xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán đối với ông Phạm Văn Tuân, ông Võ Trị và ông Hoàng Mạnh Tân do báo cáo không đúng thời hạn về kết quả giao dịch.

Cụ thể, ông Phạm Văn Tuân đã mua 10,000 cp NHA của Tổng Công ty Đầu tư Phát triển Nhà và Đô thị Nam Hà Nội (HNX: NHA) vào ngày 22/08/2019, dẫn đến khối lượng cổ phiếu (tỷ lệ) sở hữu tăng từ 745,152 cp (4.95%) lên 755,152 cp NHA (5.02%) có quyền biểu quyết và trở thành cổ đông lớn của NHA

Tuy nhiên đến ngày 25/2/2020, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) mới nhận được báo cáo trở thành cổ đông lớn của ông Phạm Văn Tuân.

Do đó, ông Tuân bị xử phạt số tiền hơn 31 triệu đồng.

Tương tự, ông Võ Trị - Thành viên HĐQT, Phó TGĐ kiêm Kế toán trưởng của CTCP Bê tông Ly tâm Điện Lực Khánh Hòa (UPCoM: KCE) đăng ký mua 30,000 cp KCE từ ngày 12/06/2019 đến ngày 12/07/2019.

Theo công bố thông tin của HNX, ông Trị được giao dịch từ ngày 13/06/2019 đến ngày 12/07/2019. Tuy nhiên, ông Trị đã thực hiện giao dịch mua 5,000 cp KCE vào ngày 12/06/2019 và đến ngày 18/07/2019, ông Trị mới báo cáo kết quả thực hiện giao dịch.

Do đó, ông Trị bị xử phạt số tiền 15 triệu đồng.

Cùng cảnh ngộ, ông Hoàng Mạnh Tân – Giám đốc CTCP Phát triển năng lượng Sơn Hà (HNX: SHE) đăng ký mua 100,000 cổ phiếu SHE từ ngày 07/10/2019 đến ngày 15/10/2019. Tuy nhiên ngày 24/10/2019, HNX mới nhận được báo cáo kết quả thực hiện giao dịch của ông Hoàng Mạnh Tân.

Do đó, ông Tân bị xử phạt số tiền 22.5 triệu đồng.

Minh Hồng

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang