CPNJ2004: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền CPNJ2004

31-07-2020 10:50:00+07:00
31/07/2020 10:50 0
  •  

CPNJ2004: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền CPNJ2004

Công ty Cổ phần Chứng khoán MB thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền do đáo hạn Chứng quyền CPNJ01MBS20CE (mã CK: CPNJ2004) như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200731_20200731 - CPNJ2004 - CBTT thuc hien quyen do dao han.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang