HU3: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2020

15-07-2020 14:51:00+07:00
15/07/2020 14:51 0
  •  

HU3: Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2020

Công ty Cổ phần Đầu tư và Xây dựng HUD3 thông báo Nghị quyết HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2020 như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200715_20200715 - HU3 - NQ HDQT 09 thong qua lua chon don vi KT 2020.pdf

HOSE

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang