Lãi ròng của ABT giảm 39% trong quý 2

21-07-2020 08:37:49+07:00
21/07/2020 08:37 0
  •  

Lãi ròng của ABT giảm 39% trong quý 2

Doanh thu giảm là nguyên nhân khiến lợi nhuận của CTCP Xuất nhập khẩu Thủy sản Bến Tre (HOSE: ABT) giảm trong quý 2.

Tính riêng quý 2, lãi gộp của ABT đã giảm 57% so với cùng kỳ năm trước, còn hơn 10 tỷ đồng do doanh thu thuần giảm 20% và giá vốn hàng bán chỉ giảm 10%. Vì vậy, biên lãi gộp của ABT cũng giảm từ 22% xuống còn 12%.

Mặc dù có gần 9 tỷ đồng doanh thu tài chính, gấp 4.7 lần cùng kỳ năm trước nhưng với chi phí bán hàng tăng 18% trong khi lãi gộp giảm 57% đã kéo lãi ròng ABT giảm 39% so với cùng kỳ năm trước, còn gần 10 tỷ đồng.

Theo đó, lãi ròng lũy kế 6 tháng đầu năm của ABT đã giảm 62% so với cùng kỳ năm trước, còn hơn 10 tỷ đồng.

Năm 2020, ABT đặt ra mục tiêu doanh thu thuần 400 tỷ đồng, tăng 11% trong khi lợi nhuận trước thuế dự kiến chỉ đạt 25 tỷ đồng, giảm 51% so với năm 2019. Với kết quả 6 tháng đầu năm, thực hiện chỉ tiêu doanh thu và lợi nhuận trước thuế của ABT cùng đạt 41%.

Tuy kết quả kinh doanh của Công ty đi lùi, song điểm sáng đáng ghi nhận là ABT vẫn có dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh nửa đầu năm gấp 2.4 lần cùng kỳ năm trước, đạt hơn 17 tỷ đồng, chủ yếu nhờ có khoản thu hơn 27 tỷ đồng từ hàng tồn khi trong khi cùng kỳ năm trước Công ty ghi nhận âm hơn 19 tỷ đồng.

Tính đến ngày 30/06/2020, tổng tài sản của ABT ở mức hơn 498 đồng, giảm 7% so với đầu năm. Trong đó các tiền và các khoản tương đương tiền, đầu tư tài chính ngắn hạn, hàng tồn kho và chi phí xây dựng cơ bản dở dang đều giảm đáng kể, trong khi các khoản phải thu ngắn hạn tăng 16% so với đầu năm.

Nợ phải trả cuối quý 2 đã giảm 29% so với đầu năm, chiếm gần 89 tỷ đồng chủ yếu do dư nợ vay ngắn hạn và phải trả người lao động giảm. Ngược lại, phải trả cho người bán tăng đến 66% so với đầu năm.

Kết thúc phiên 20/07, thị giá cổ phiếu ABT đã giảm khoảng 10% so với đầu năm, về mức 31,900 đồng/cp.

Khang Di

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang