POW báo lãi ròng gần 1,200 tỷ đồng sau 6 tháng, giảm 23%

31-07-2020 10:20:03+07:00
31/07/2020 10:20 3
  •  

POW báo lãi ròng gần 1,200 tỷ đồng sau 6 tháng, giảm 23%

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (HOSE: POW) vừa công bố kết quả kinh doanh hợp nhất nửa đầu năm 2020 với doanh thu thuần 15,684 tỷ đồng và lãi ròng 1,179 tỷ đồng, lần lượt giảm 14% và 23% so với cùng kỳ năm trước.

Kết quả kinh doanh hợp nhất 6 tháng đầu năm 2020 của POW. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2002 của POW

Nhìn chung, hoạt động sản xuất của POW tương đối ổn định trong nửa đầu năm. Theo ước tính, sản lượng điện 6 tháng đạt 10,903 triệu kWh, thực hiện gần 51% kế hoạch năm.

POW có doanh thu thuần lũy kế 15,684 tỷ đồng, giảm 14% so cùng kỳ, hầu hết là doanh thu bán điện (chiếm 15,393 tỷ đồng). Khoản thu tài chính đạt 290 tỷ đồng, tăng 31% so cùng kỳ, nhờ tăng lãi tiền gửi ngân hàng và lãi chênh lệch tỷ giá.

Đáng chú ý trong các khoản chi phí, POW đã trích lập các khoản dự phòng gần 223 tỷ đồng, làm chi phí quản lý gia tăng 49% so với nửa đầu năm trước. Công ty báo lãi ròng lũy kế nửa đầu năm là 1,179 tỷ đồng.

Năm 2020, POW lên kế hoạch doanh thu 35,448 tỷ đồng và lãi sau thuế gần 2,043 tỷ đồng, lần lượt giảm 1.4% và 28.4% so với thực hiện năm 2019. Như vậy, sau 6 tháng, ông lớn ngành điện thực hiện được 44% kế hoạch doanh thu và 66% kế hoạch lợi nhuận năm.

Tính tới ngày 30/06, POW có tổng tài sản 57,020 tỷ đồng, nhích nhẹ 2% so với đầu năm. Khoản phải thu của khách hàng ghi nhận 10,192 tỷ đồng, tăng 14% sau 6 tháng; chênh lệch tăng chủ yếu đối với Công ty Mua bán Điện (tăng hơn 1,324 tỷ đồng).

*POW: Doanh thu 6 tháng ước đạt gần 15,524 tỷ đồng

Duy Na

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang