SSI thay ghế Tổng Giám đốc

31-07-2020 18:25:18+07:00
31/07/2020 18:25 3
  •  

SSI thay ghế Tổng Giám đốc

Ông Nguyễn Hồng Nam sẽ thay ông Nguyễn Duy Hưng giữ cương vị Tổng Giám đốc CTCP Chứng khoán SSI (HOSE: SSI) kể từ ngày 01/08/2020.

Ông Nguyễn Hồng Nam - Tổng Giám đốc mới của SSI kể từ ngày 01/08/2020

Ngày 31/07/2020, HĐQT SSI có quyết định thông qua việc ông Nguyễn Duy Hưng – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc thôi kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc kể từ ngày 01/08.

Đồng thời, ông Nguyễn Hồng Nam - Thành viên HĐQT được bổ nhiệm vị trí Tổng giám đốc thay cho ông Nguyễn Duy Hưng. Ông Hưng tiếp tục giữ cương vị Chủ tịch HĐQT và trực tiếp phụ trách Tiểu ban Chiến lược Phát triển của Công ty.

Ông Nguyễn Hồng Nam sinh năm 1967 là em ruột của ông Nguyễn Duy Hưng. Ông Nam đã có 20 năm đồng hành cùng sự phát triển của Thị trường chứng khoán Việt Nam, với vai trò là một trong những người đầu tiên, cùng ông Nguyễn Duy Hưng thành lập và phát triển SSI. 20 năm gắn bó cùng SSI và thị trường chứng khoán Việt Nam, ông Nam đã có những đóng góp không nhỏ cho SSI.

Theo SSI việc bổ nhiệm này nhằm phân công lại nhiệm vụ, theo đó, Chủ tịch HĐQT tập trung phát triển chiến lược dài hạn, Tổng Giám Đốc điều hành trực tiếp hoạt động, bám sát vào chiến lược đã đề ra, tiếp tục củng cố và khẳng định vị trí của SSI.

Kể từ ngày 01/08/2020, Chủ tịch HĐQT sẽ chính thức không được kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc (Giám đốc) của cùng 1 công ty đại chúng.

Như vậy, trước khi hạn chót của Nghị định 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị công ty được áp dụng, SSI đã kịp thời đưa ra quyết định thay đổi Tổng Giám đốc nhằm tuân thủ đúng quy định.

Khang Di

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang