SHB: Lãi trước thuế nửa đầu năm đi ngang, nợ xấu tăng 39%

01-08-2020 10:45:02+07:00
01/08/2020 10:45 2
  •  

SHB: Lãi trước thuế nửa đầu năm đi ngang, nợ xấu tăng 39%

Theo BTCT hợp nhất quý 2/2020 mà Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội (HNX: SHB) vừa công bố, lãi trước thuế 6 tháng đầu năm đạt gần 1,662 tỷ đồng, chỉ xấp xỉ cùng kỳ năm trước, do SHB trích lập dự phòng rủi ro gấp 4.4 lần.

Trong nửa đầu năm, thu nhập lãi thuần của Ngân hàng tăng 39% so với cùng kỳ năm trước, đạt gần 4,259 tỷ đồng, trong khi lãi thuần từ dịch vụ lại giảm 35%, chỉ còn hơn 206 tỷ đồng.

Các hoạt động phi tín dụng cũng có kết quả bất nhất. Trong khi lãi từ hoạt động kinh doanh ngoại hối đem về khoản lãi gấp 2.4 lần cùng kỳ thì lãi từ hoạt động mua bán chứng khoán đầu tư và lãi từ hoạt động khác cùng giảm 67%.

Chi phí hoạt động tăng 19% so cùng kỳ, lên mức 1,952 tỷ đồng, chủ yếu do tăng chi phí cho nhân viên. Chi phí dự phòng rủi ro tín dụng lỳ này gấp 4.4 lần cùng kỳ, ghi nhận hơn 955 tỷ đồng. Kết quả, lợi nhuận trước và sau thuế của SHB trong 6 tháng đầu năm chỉ xấp xỉ cùng kỳ năm trước, đạt gần 1,662 tỷ đồng và 1,329 tỷ đồng.

Riêng quý 2, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của Ngân hàng gấp 3 lần cùng kỳ, do đó, lợi nhuận trước và sau thuế quý 2 chỉ tăng nhẹ 3% và 6% so với cùng kỳ, ghi nhận hơn 918 tỷ đồng và hơn 743 tỷ đồng.

Như vậy, sau 6 tháng đầu năm, SHB đã thực hiện được 50% kế hoạch so với con số 3,268 tỷ đồng lãi trước thuế cả năm 2020.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 2/2020 của SHB. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2020 của SHB

Tại ngày 30/06/2020, tổng tài sản của SHB tăng 7% so với đầu năm, ghi nhận gần 391,410 tỷ đồng. Trong đó, các khoản phải thu giảm 18%, các khoản lãi, phí phải thu lại tăng 43% so với đầu năm. Cho vay khách hàng tăng 8% so với đầu năm, lên mức 287,379 tỷ đồng, chiếm phần lớn là cho vay công ty cổ phần, công ty TNHH và hộ kinh doanh cá nhân.

Về nguồn vốn kinh doanh, tiền gửi khách hàng tại cuối quý 2 tăng 8%, lên mức 279,504 tỷ đồng. Các khoản nợ Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, tiền gửi của các TCTC khác đều giảm. Lợi nhuận chưa phân phối giảm 22% so với đầu năm.

Một số chỉ tiêu tài chính của SHB tính đến 30/06/2020. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2020 của SHB

So với đầu năm, tổng nợ xấu tại thời điểm cuối quý 2 của SHB đã tăng 39%, lên mức 7,045 tỷ đồng. Trong đó, nợ nghi ngờ gấp 3.4 lần đầu năm (1,575 tỷ đồng) và nợ có khả năng mất vốn tăng 28% (4,525 tỷ đồng). Kết quả kéo tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay của Ngân hàng từ mức 1.91% hồi đầu năm lên 2.45%.

Chất lượng nợ vay tại ngày 30/06/2020 của SHB. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 2/2020 của SHB

Nửa đầu năm, dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh âm đến 4,238 tỷ đồng, trong khi dòng tiền thuần từ hoạt động tài chính dương gần 3,008 tỷ đồng do tăng vốn điều lệ. Do đó, dòng tiền thuần trong kỳ chỉ còn âm gần 1,285 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước âm đến 3,484 tỷ đồng.

Hàn Đông

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang