SSI: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

03-08-2020 16:16:00+07:00
03/08/2020 16:16 0
  •  

SSI: Thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành

Công ty Cổ phần Chứng khoán SSI thông báo thay đổi số lượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành như sau:

Tài liệu đính kèm:
20200803_20200803_SSI_CBTT thay doi SL CP bieu quyet luu hanh.pdf

HOSE

×
vietstock logo
Về đầu trang