FLC quý 3: Lãi sau thuế gấp gần 9 lần, hoàn nhập gần 300 tỷ dự phòng đầu tư ở Bamboo Airways

30-10-2020 22:41:26+07:00
30/10/2020 22:41 6
  •  

FLC quý 3: Lãi sau thuế gấp gần 9 lần, hoàn nhập gần 300 tỷ dự phòng đầu tư ở Bamboo Airways

Nhờ doanh thu tài chính, CTCP Tập đoàn FLC (HOSE: FLC) báo lãi sau thuế hợp nhất 577 tỷ đồng, gấp gần 9 lần cùng kỳ. 

Theo báo cáo tài chính hợp nhất, trong quý 3, FLC ghi doanh thu thuần ở mức 3,424 tỷ đồng, giảm 34% so với cùng kỳ năm trước. Giá vốn hàng bán vượt doanh thu khiến Công ty lỗ gộp gần 327 tỷ đồng.

Theo giải trình của Công ty, ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh Covid-19 đã làm doanh thu giảm so với cùng kỳ. Giá vốn hàng bán trong kỳ bao gồm chi phí nhân công, thuê tàu bay, chi phí văn phòng, căn hộ… của mảng Hàng không, khách sạn, du lịch.

Quý này, FLC vẫn báo lãi sau thuế đạt gần 577 tỷ đồng, gấp gần 9 lần so với cùng kỳ nhờ doanh thu hoạt động tài chính tăng 182% so với cùng kỳ năm trước, đạt hơn 1,317 tỷ đồng. Lãi ròng đạt hơn 287 tỷ đồng, gấp gần 12 lần cùng kỳ.

Trong kỳ, các khoản chi phí tài chính của Công ty tăng nhẹ so với cùng kỳ lên mức 151 tỷ đồng. Chi phí lãi vay ở mức ngang bằng cùng kỳ. Về phần chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp, các khoản này được tiết giảm hơn 15% so với cùng kỳ năm trước về mức 234.6 tỷ đồng.

9 tháng đầu năm, FLC ghi doanh thu thuần gần 9,927 tỷ đồng, giảm khoảng 13% so với cùng kỳ năm trước. Công ty ghi nhận lỗ sau thuế hơn 2,213 tỷ đồng, cùng kỳ lãi 88.5 tỷ đồng. Lỗ ròng ở mức gần 1,295 tỷ đồng.

Tổng tài sản của Công ty tại thời điểm cuối quý 3/2020 đạt gần 37,232 tỷ đồng, tăng 16% so với đầu năm. Các khoản chứng khoán kinh doanh tăng mạnh lên mức 2,630 tỷ đồng.

Theo báo cáo công ty mẹ, trong quý 3, Công ty đã hoàn nhập gần 300 tỷ đồng đối với khoản đầu tư dài hạn vào CTCP Hàng không Tre Việt (Bamboo Airways). 

Tới cuối quý 3, Công ty mẹ FLC trích lập dự phòng hơn 1,818 tỷ đồng với các khoản đầu tư dài hạn. Bên cạnh Bamboo Airways, một số khoản trích lập đáng chú ý khác của Công ty nằm ở Công ty TNHH FLC Sầm Sơn Golf & Resort, CTCP FLC Quy Nhơn Golf & Resort, Công ty TNHH Đầu tư và Phát triển FLC Hạ Long và CTCP Nông dược H.A.I.

Yến Chi

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang