Nhân sự dự kiến của TP Thủ Đức

24-10-2020 10:50:50+07:00
24/10/2020 10:50 1
  •  

Nhân sự dự kiến của TP Thủ Đức

Lãnh đạo UBND TP Thủ Đức năm 2021 sẽ gồm một Chủ tịch và 3 Phó chủ tịch, 653 công chức, nhân viên còn lại sẽ đảm nhiệm công việc tại các phòng, ban.

Đây là phương án bố trí, sắp xếp chức danh lãnh đạo, quản lý, đội ngũ cán bộ công chức cho bộ máy nhân sự của TP Thủ Đức sau khi sáp nhập 3 quận 2, 9 và Thủ Đức được Sở Nội vụ tham mưu UBND TP HCM trình Chính phủ để trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét, thông qua.

Trong đó, đối với UBND TP Thủ Đức, biên chế công chức và hợp đồng lao động năm 2021 là 657 người, gồm: một Chủ tịch, 3 Phó chủ tịch và thủ trưởng các đơn vị: Văn phòng HĐND và UBND, Nội vụ, Tư pháp, Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên – Môi trường, Lao động Thương binh và Xã hội, Văn hoá Thông tin, Giáo dục và Đào tạo, Y tế, Quản lý đô thị, Kinh tế, Thanh tra. Sau năm 2025, biên chế công chức và hợp đồng lao động của khối này giảm còn 459 người.

Quận 2, 9 và Thủ Đức dự kiến sáp nhập thành đơn vị hành chính TP Thủ Đức. Đồ hoạ: Khánh Hoàng.

Cơ quan Đảng TP Thủ Đức có biên chế công chức và hợp đồng lao động năm 2021 là 128 người, gồm các chức danh: Bí thư, Phó bí thư, các trưởng ban: Tuyên giáo, Dân vận, Tổ chức, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Chánh văn phòng. Số biên chế công chức và hợp đồng của khối này sau năm 2025 giảm còn 92 người.

Biên chế Ủy ban MTTQ và các đoàn thể của TP Thủ Đức là 112 người gồm các chức danh: Chủ tịch Ủy ban MTTQ, Chủ tịch Liên đoàn Lao động, Bí thư Đoàn, Chủ tịch Hội liên hiệp Phụ nữ, Chủ tịch Hội Nông dân, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh. Sau năm 2025, biên chế công chức và hợp đồng lao động của khối này sẽ giảm còn 76 người.

Biên chế công chức và hợp đồng các đơn vị sự nghiệp thuộc Thành ủy TP Thủ Đức (Trung tâm Bồi dưỡng chính trị và Nhà Thiếu nhi) năm 2021 là 39 người, sau năm 2025 là 30 người.

Các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND TP Thủ Đức (các trung tâm: Thể dục Thể thao, Văn hoá, Giáo dục nghề nghiệp - giáo dục thường xuyên) có biên chế công chức và hợp đồng năm 2021 là 246 người; con số này sau năm 2025 giảm còn 165 người.

Theo Sở Nội vụ, sau khi sắp xếp ba quận 2, 9, Thủ Đức thành TP Thủ Đức, tổng số cán bộ, công chức, viên chức của 3 quận được giao năm 2020 là 1.221 người; số có mặt đến ngày 30/6/2020 là 1.127 người (trong đó biên chế công chức là 984 người và hợp đồng lao động là 143 người). 882 cán bộ, công chức, viên chức và lao động hợp đồng sẽ được bố trí ở TP Thủ Đức; 399 người bị dôi dư.

Để đảm bảo việc làm và quyền lợi người lao động, TP HCM cần có phương án bố trí và giải quyết trong 5 năm. Năm 2021, thành phố sẽ bố trí, điều động nhân sự sang quận khác, sở ngành và giải quyết hưu trí, thôi việc với 66 cán bộ, 26 viên chức, nhân viên hợp đồng. Phương án trên cũng được thực hiện trong giai đoạn 2022-2025. Sau năm 2025, 343 cán bộ, công chức và 64 viên chức, nhân viên hợp đồng được tinh giản.

Theo phương án sắp xếp các đơn vị hành chính của TP HCM giai đoạn 2019 - 2021, về cấp huyện ba quận phía Đông thành phố là 2, 9 và Thủ Đức nhập thành đơn vị hành chính mới có tên tạm gọi là thành phố Thủ Đức. Đơn vị hành chính mới rộng hơn 211 km2; dân số hơn một triệu người.

Hôm 12/10, 100% đại biểu HĐND TP HCM thông qua Nghị quyết về việc sáp nhập ba quận 2, 9, Thủ Đức. Trước đó, quá trình lấy ý kiến về việc sáp nhập, có 82 - 97% cử tri các quận 2, 9 và Thủ Đức đồng ý phương án sáp nhập; hơn 20% cử tri quận 2 không muốn lấy tên TP Thủ Đức.

Hữu Công

Vnexpress

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang