VietinBank: Lãi trước thuế quý 3 giảm 7%, nợ xấu tăng 66%

29-10-2020 14:16:06+07:00
29/10/2020 14:16 3
  •  

VietinBank: Lãi trước thuế quý 3 giảm 7%, nợ xấu tăng 66%

Theo BCTC hợp nhất quý 3/2020 vừa công bố của Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank, HOSE: CTG), do trích lập dự phòng tăng 39% so với cùng kỳ, nên lãi trước và sau thuế quý 3 của Ngân hàng giảm 7%, chỉ còn 2,904 tỷ đồng và gần 2,342 tỷ đồng.

Trong quý 3, nhìn chung nguồn thu ngoài lãi của Ngân hàng được đẩy mạnh hơn hoạt động chính. Thu nhập lãi thuần chỉ tăng 9% (9,078 tỷ đồng), trong khi lãi từ dịch vụ giảm 3% so với cùng kỳ (1,056 tỷ đồng).

Riêng lãi từ chứng khoán kinh doanh giảm đến 95% (còn 9 tỷ đồng), còn lại các hoạt động khác đều tăng mạnh như lãi từ kinh doanh ngoại hối (+19%), lãi từ mua bán chứng khoán đầu tư (gấp 4.5 lần), lãi từ hoạt động khác (gấp 2.7 lần).

Kỳ này, VietinBank tăng trích lập dự phòng rủi ro tín dụng 39% so với cùng kỳ, kết quả lãi trước và sau thuế quý 3 của Ngân hàng giảm 7%, chỉ còn 2,904 tỷ đồng và gần 2,342 tỷ đồng.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, trích lập dự phòng rủi ro chỉ tăng 5%, do đó lợi nhuận trước và sau thuế của VieinBank tăng 23% và 22% so với cùng kỳ, đạt 10,364 tỷ đồng và 8,357 tỷ đồng.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 3/2020 của VietinBank. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2020 của VietinBank

Tính đến cuối quý 3, tổng tài sản của VietinBank chỉ tăng nhẹ 2% so với đầu năm, đạt hơn 1.26 triệu tỷ đồng. Trong đó, tiền gửi tại NHNN giảm 30% (17,214 tỷ đồng), các khoản tiền mặt (8,128 tỷ đồng), tiền gửi tại TCTD khác (128,657 tỷ đồng) xấp xỉ đầu năm.

Cho vay khách hàng (958,011 tỷ đồng) tăng nhẹ 2%. Ngân hàng chủ yếu cho vay các tổ chức kinh tế, cá nhân trong nước (chiếm 98%), chủ yếu là nợ ngắn hạn (58%) và dài hạn (36%).

Về phần nguồn vốn kinh doanh, tiền gửi khách hàng cũng chỉ tăng 5% so với đầu năm, ghi nhận 939,175 tỷ đồng. Các khoản nợ Chính phủ và NHNN giảm đến 80% (14,715 tỷ đồng), tiền gửi và vay các TCTD khác tăng 15% (125,879 tỷ đồng)…

Một số chỉ tiêu tài chính của VietinBank tính đến 30/09/2020. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2020 của VietinBank

Về chất lượng nợ vay, tổng nợ xấu tại ngày 30/09/2020 tăng đến 66% so với đầu năm. Trong đó, tăng mạnh nhất là nợ dưới tiêu chuẩn (gấp 5.7 lần), ghi nhận gần 11,919 tỷ đồng, nợ nghi ngờ cũng tăng 21%. Kết quả kéo tỷ lệ nợ xấu trên dư nợ vay tăng từ 1.16% lên 1.87%.

Chất lượng nợ vay tại ngày 30/09/2020 của VietinBank. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 3/2020 của VietinBank

Nhìn vào kết quả kinh doanh từng quý của VietinBank trong năm nay, hầu như đều không khả quan. Lợi nhuận trước thuế của Ngân hàng nghịch chiều với khoản trích lập dự phòng. Lợi nhuận trước thuế quý 1 giảm 6% so với cùng kỳ do tăng trích lập dự phòng 36%, đến quý 2 Ngân hàng giảm mạnh trích lập dự phòng đến 47% mới đẩy được lãi trước thuế lên gấp đôi, nhưng đến quý 3 phải tiếp tục tăng trích lập dự phòng, kéo lãi trước thuế lại giảm tiếp. Dẫu biết, các khoản trích lập này nhằm dự phòng cho các khoản vay có vấn đề và khi thu hồi được nợ xấu thì phần "của để dành" này vẫn sẽ quay ngược lại và làm tăng lợi nhuận tính thuế trong tương lai của ngân hàng. Nhưng hiện tại, nợ xấu của VietinBank vẫn đang "phình to" dần qua từng quý.

Và tính đến nay VietinBank vẫn đang là nhà băng duy nhất bỏ ngỏ kế hoạch lợi nhuận cho năm 2020 này. 

Nguồn: VietstockFinance. Đvt: Tỷ đồng

Trên thị trường, giá cổ phiếu CTG đã tăng 44% so với đầu năm, hiện đang giao dịch quanh mức 30,000 đồng/cp (đầu phiên chiều 29/10) với khối lượng giao dịch bình quân gần 6.5 triệu cp/ngày.

Diễn biến giá cổ phiếu CTG từ đầu năm đến nay
Nguồn: VietstockFinance

Hàn Đông

FILI

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang