DHM lỗ ròng quý 4/2020 hơn 55 tỷ đồng vì đâu?

27-01-2021 11:45:52+07:00
27/01/2021 11:45 1
  •  

DHM lỗ ròng quý 4/2020 hơn 55 tỷ đồng vì đâu?

Theo báo cáo tài chính quý 4/2020, doanh thu thuần giảm đáng kể trong khi chi phí tài chính tăng mạnh là nguyên nhân làm cho CTCP Thương mại và Khai thác Khoáng sản Dương Hiếu (HOSE: DHM) lỗ nặng trong quý 4/2020.

Trong quý 4/2020, doanh thu thuần giảm 18% so với cùng kỳ năm trước, còn hơn 182 tỷ đồng khiến lãi gộp giảm đến 99%, vỏn vẹn còn gần 183 triệu đồng.

Hơn nữa, lỗ chênh lệch tỷ giá lên đến hơn 34 tỷ đồng, gấp 5 lần dẫn đến Công ty lỗ ròng hơn 55 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ có lãi gần 2 tỷ đồng

Theo giải trình của DHM, nguyên nhân Công ty lỗ nặng chủ yếu là do việc đầu tư vào công ty liên doanh liên kết không có hiệu quả và do thiên tai lũ lụt dẫn đến chăn nuôi thủy hải sản bị thất thu.

Cụ thể, vào đầu năm 2020, Công ty ghi nhận khoản đầu tư mua cổ phần của 2 công ty liên doanh, liên kết là CTCP Khai khoáng luyện kim Bắc Việt (tỷ lệ 45%) và CTCP Công nghệ thương mại và đầu tư Hưng Phát với tổng giá trị là 173 tỷ đồng. Tuy nhiên đến cuối năm 2020, Công ty không còn ghi nhận khoản này nữa.

Tính chung cả năm 2020, DHM lỗ ròng hơn 49 tỷ đồng, trong khi năm 2019 có lãi gần 5 tỷ đồng.

Hoạt động kinh doanh lỗ nặng nên dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh năm 2020 của DHM cũng âm hơn 148 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ năm trước dương gần 22 tỷ đồng. Đáng chú ý, Công ty chi cho chứng khoán kinh doanh gần 165 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ không có phát sinh khoản này.

Tính đến cuối năm 2020, tổng tài sản của DHM giảm 3% so với đầu năm, lùi về 554 tỷ đồng. Trong đó, tiền và các khoản tương đương tiền giảm 33%, còn 25 tỷ đồng trong khi phải thu ngắn hạn tăng 13%, lên hơn 126 tỷ đồng.

Trái lại, nợ phải trả  tăng 16% so với đầu năm, lên mức gần 246 tỷ đồng, chiếm 44% tổng tài sản chủ yếu là do phải trả người bán ngắn hạn tăng đến 86%, lên mức gần 105 tỷ đồng. 

Khang Di

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang