ELC: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn CTCP CK SSI

11-01-2021 16:43:00+07:00
11/01/2021 16:43 0
  •  

ELC: Báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn CTCP CK SSI

CTCP CK SSI báo cáo về thay đổi sở hữu của cổ đông lớn Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghệ Điện tử - Viễn thông như sau:

Tài liệu đính kèm:
20210111_20210111 - ELC - BC TDTLSH CDL - SSI.pdf

HOSE

×
vietstock logo
Về đầu trang