logo

POW báo lãi ròng quý 4 gấp 3 lần cùng kỳ

02-02-2021 14:32:32+07:00
02/02/2021 14:32 13
  •  

POW báo lãi ròng quý 4 gấp 3 lần cùng kỳ

Tổng Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam - CTCP (PV Power, HOSE: POW) ghi nhận doanh thu quý 4/2020 giảm 13% so cùng kỳ. Dù vậy, Công ty vẫn báo lãi sau thuế 1,006 tỷ đồng và lãi ròng 892 tỷ đồng, lần lượt tăng 159 và 189%.

Kết quả kinh doanh hợp nhất quý 4 và năm 2020 của POW. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC hợp nhất quý 4/2020 của POW

Do giảm sản lượng điện so cùng kỳ, doanh thu quý 4/2020 của POW đi lùi 13% về mức 7,914 tỷ đồng. Nhờ giá vốn giảm nhanh hơn (-21%), Công ty thu được 1,726 tỷ đồng lãi gộp, tăng 36%; biên lãi gộp cải thiện từ 13.9% lên thành 21.8%.

Chi phí tài chính quý 4/2020 giảm 33% về 216 tỷ đồng nhờ giảm chi phí lãi vay so cùng kỳ. Chi phí quản lý cũng giảm 28% về mức 477 tỷ đồng do việc thực hiện trích lập dự phòng các khoản phải thu tiền điện của EPTC/EVN. Trong khi đó, chi phí bán hàng tăng 73% lên mức 14.5 tỷ đồng.

Công ty báo lãi sau thuế 1,006 tỷ đồng và lãi ròng 892 tỷ đồng trong quý cuối năm 2020, lần lượt tăng 159% và 189% so cùng kỳ. POW cho biết kết quả đi lên chủ yếu do trong kỳ Công ty mẹ ghi nhận khoản thu từ chênh lệch tỷ giá do thực hiện hợp động mua bán điện dự án Nhà máy điện Vũng Áng 1 trong năm 2016 và 2017.

Nhà máy điện Vũng Áng 1 tại thị xã Kỳ Anh, Hà Tĩnh

Tình chung cả năm 2020, ông lớn ngành điện đã đem về 29,710 tỷ đồng doanh thu và 2,195 tỷ đồng lãi ròng, lần lượt giảm 16% và 13% so với 2019.

Cổ đông POW đã thông qua chỉ tiêu năm 2020 với doanh thu 35,448 tỷ đồng và lãi sau thuế 2,043.8 tỷ đồng. Như vậy, Công ty đã thực hiện được 84% về doanh thu và vượt 22% về lợi nhuận.

Tổng tài sản của POW giảm 3% sau 1 năm, ghi nhận mức 53.8 ngàn tỷ đồng tại ngày 31/12/2020. Trong đó tài sản ngắn hạn chiếm 16.8 ngàn tỷ đồng, tài sản dài hạn chiếm gần 37 ngàn tỷ đồng.

Đáng ghi nhận là khoản nợ vay tài chính đã thu hẹp. Đến cuối tháng 12/2020, vay và nợ thuê tài chính ngắn hạn đang ở mức 7 ngàn tỷ đồng và dài hạn là 5.4 ngàn tỷ đồng, lần lượt giảm 23% và 36% so với hồi đầu năm.

* Góc nhìn đầu tư 2021: Ngành điện (Kỳ 2)

Duy Na

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang