Khối ngoại tăng giao dịch phái sinh trong tháng 3/2021

08-04-2021 14:02:50+07:00
08/04/2021 14:02 0
  •  

Khối ngoại tăng giao dịch phái sinh trong tháng 3/2021 

Thị trường chứng khoán phái sinh tháng 3/2021 giảm mạnh giao dịch so với tháng trước, khối lượng giao dịch (KLGD) hợp đồng tương lai chỉ số VN30 bình quân đạt 145,840 hợp đồng/phiên, giảm 29.5% so với tháng trước. Trong đó, phiên có KLGD cao nhất 226,398 hợp đồng vào ngày 26/03/2021.

Tính trong 3 tháng đầu năm 2021, tổng KLGD hợp đồng VN30 đạt hơn 10 triệu hợp đồng, tính bình quân, khối lượng giao dịch hợp đồng VN30 đạt 172,985 hợp đồng/phiên, tăng 9.21% so với khối lượng giao dịch bình quân phiên năm 2020.

Khối lượng giao dịch HĐTL chỉ số VN30 trong tháng 3/2021
Nguồn: HNX

Khối lượng hợp đồng mở (OI) tại phiên giao dịch cuối tháng 3 đạt 28,349 hợp đồng, giảm 1.68% so với tháng trước. Mức OI cao nhất trong tháng 3 đạt 32,871 hợp đồng tại phiên giao dịch ngày 8/3/2021.

Nguồn: HNX

Về giao dịch hợp đồng tương lai trái phiếu Chính phủ, tháng 3/2021 không có giao dịch hợp đồng tương lai trái phiếu chính phủ cũng như không có khối lượng OI tại thời điểm cuối tháng.

Nguồn: HNX

Tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư cá nhân trong nước tăng nhẹ so với tháng trước, chiếm 82.65% khối lượng giao dịch toàn thị trường, tỉ trọng giao dịch của nhà đầu tư tổ chức trong nước, cũng tăng nhẹ, chiếm 16.1%.

Tỷ trọng giao dịch của nhà đầu tư nước ngoài trong tháng 3/2021 tiếp tục tăng so với tháng trước, chiếm 1.25% tổng khối lượng giao dịch toàn thị trường.

Hà Lễ

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang