logo

Một công ty muối chuẩn bị IPO với giá khởi điểm 21,300 đồng/cp

07-04-2021 09:32:06+07:00
07/04/2021 09:32 0
  •  

Một công ty muối chuẩn bị IPO với giá khởi điểm 21,300 đồng/cp

Ngày 12/4, Công ty TNHH MTV Muối Việt Nam sẽ chào bán cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) để cổ phần hoá qua hình thức đấu giá tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Khối lượng cổ phần chào bán là gần 1.3 triệu cp với mức giá khởi điểm 21,300 đồng/cp.

Công ty TNHH MTV Muối Việt Nam là doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước trực thuộc Tổng Công ty Lương thực miền Bắc. Với hơn 60 năm tồn tại và phát triển, hiện nay, Công ty đang là một trong những nhà cung cấp muối chiếm thị phần lớn nhất trên cả nước, có hệ thống đại lý và các chi nhánh phân phối của từng đơn vị thành viên và các siêu thị lớn.

Lĩnh vực kinh doanh chính của công ty là sản xuất, kinh doanh muối nguyên liệu và muối thành phẩm. Tuy nhiên, doanh thu đối với lĩnh vực này giảm đáng kể từ năm 2018 đến năm 2020, chủ yếu đến từ việc công ty tạm dừng các hợp đồng cung cấp muối ký kết với một số tỉnh miền núi. Công ty TNHH MTV Muối Việt Nam chuyển hướng kinh doanh bán buôn gạo với khách hàng chính là Tổng Công ty Lương thực miền Bắc. Doanh thu hoạt động này chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu doanh thu của công ty, với mức doanh thu tăng từ 65 tỷ đồng trong năm 2018 lên mức 164 tỷ đồng trong năm 2020.

Doanh thu và lợi nhuận của công ty giai đoạn 2018 - 2020
Nguồn: BCTC kiểm toán năm 2018, 2019, 2020 của Công ty TNHH MTV Muối Việt Nam

Phía Công ty cho biết giá trị thực tế doanh nghiệp để cổ phần hóa của công ty tại ngày 30/09/2019 đạt gần 119 tỷ đồng, trong đó giá trị thực tế phần vốn Nhà nước tại doanh nghiệp hơn 60.4 tỷ đồng. Sau cổ phần hoá, vốn điều lệ dự kiến công ty là gần 43.7 tỷ đồng, trong đó, Nhà nước nắm giữ hơn 2.8 triệu cp, chiếm 65% vốn điều lệ.

Theo kế hoạch sản xuất kinh doanh của công ty trong các năm tới, năm 2021, Công ty dự báo sẽ đạt doanh thu 99 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế ở mức 870 triệu đồng. Năm 2022, tốc độ tăng trưởng doanh thu bình quân đạt 5%, và tăng lên mức 7.4% vào 2023. Đến năm 2023, tổng doanh thu của công ty được dự báo đạt mức trên 110 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt khoảng 1 tỷ đồng.

Doanh thu và lợi nhuận dự kiến của công ty sau cổ phần hóa giai đoạn 2021-2023
Nguồn: Theo Kế hoạch sản xuất kinh doanh sau 3 năm cổ phần hóa của Công ty TNHH MTV Muối Việt Nam

Hà Lễ

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang