VPBank: Lãi trước thuế 2021 tăng 28%, muốn chào bán 15 triệu cp quỹ làm ESOP

09-04-2021 13:48:10+07:00
09/04/2021 13:48 4
  •  

VPBank: Lãi trước thuế 2021 tăng 28%, muốn chào bán 15 triệu cp quỹ làm ESOP

Năm 2021, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (HOSEVPB) đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế gần 16,700 tỷ đồng, tiếp tục phát hành cổ phiếu ESOP.

Mục tiêu lãi trước thuế tăng 28%

Theo đánh giá của VPBank, ngành ngân hàng được kỳ vọng có nhiều cơ hội để tăng trưởng trong năm 2021 dưới sự phục hồi của nền kinh tế. Các chuyên gia kinh tế dự báo môi trường lãi suất thấp sẽ tiếp tục được duy trì trong năm 2021, thúc đẩy nhu cầu tín dụng từ phía doanh nghiệp.

Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đưa ra mục tiêu tăng trưởng tín dụng là 12% trong năm 2021. Trên cơ sở đó, VPBank đặt mục tiêu lợi nhuận trước thuế 2021 đạt 16,654 tỷ đồng, tăng 28% so với năm 2020.

Tổng tài sản được dự kiến ở mức 491,886 tỷ đồng, tăng 17% so với đầu năm 2021. Trong đó, dư nợ cấp tín dụng mục tiêu 376,340 tỷ đồng, tăng 17%.

Nguồn vốn từ tiền gửi khách hạng và giấy tờ có giá dự kiến đạt 327,280 tỷ đồng, tăng 11%. Tỷ lệ nợ xấu của Ngân hàng riêng lẻ dưới 3%.

Năm 2020, VPBank đạt 13,019 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 26% so với năm 2019 và vượt 27% mục tiêu đề ra. Song, Ngân hàng dự kiến không chia cổ tức năm 2020 nhằm giữ lại nguồn vốn phục vụ hoạt động kinh doanh của Ngân hàng. Kế hoạch chia cổ tức trong năm 2021 của Ngân hàng vẫn chưa được công bố.

Chào bán cổ phiếu quỹ cho cán bộ nhân viên

Sau 3 năm thực hiện chương trình bán cổ phiếu với giá ưu đãi dành cho cán bộ nhân viên (ESOP), đến năm 2021, HĐQT VPBank dự kiến đề xuất ĐHĐCĐ tiếp tục triển khai chương trình này. Tuy nhiên, sẽ điều chỉnh lại các tiêu chí, chính sách cán bộ nhân viên được hưởng theo chủ trương tinh gọn lại. Chính sách này chỉ dành cho các cá nhân có vai trò đặc biệt, có ảnh hưởng với Ngân hàng và vì thế Ngân hàng có các chế độ ưu đãi đặc biệt này.

Hiện nay, VPBank đang có gần 75.22 triệu cp quỹ, theo đó, HĐQT đề xuất tiếp tục sử dụng nguồn này để bán cho cán bộ nhân viên theo chương trình này để chuyển đổi số cổ phiếu này thành cổ phiếu lưu hành.

Cụ thể, HĐQT VPBank muốn bán 15 triệu cp quỹ với giá dự kiến 10,000 đồng/cp cho cán bộ nhân viên.

Cán bộ nhân viên được mua cổ phiếu quỹ với giá ưu đãi trong điều kiện số cổ phiếu được mua sẽ bị phong tỏa (hạn chế chuyển nhượng) tối đa 3 năm kể từ ngày kết thúc đợt bán. Tuy nhiên, HĐQT cũng sẽ có quyết định nới lỏng thời gian hạn chế chuyển nhượng tùy thuộc vào chính sách nhân sự trong mỗi kỳ, nhưng tối đa không vượt các tỷ lệ sau: 30% cp được giải tỏa sau 01 năm; 35% cp tiếp theo sẽ được giải tỏa sau 02 năm và 35% cp còn lại sẽ được giải tỏa sau 03 năm kế từ ngày kết thúc đợt bán.

Trong trường hợp cán bộ nhân viên chấm dứt hợp đồng lao động với Ngân hàng, sẽ buộc phải bán lại cho Ngân hàng số cổ phần đang bị hạn chế chuyển nhượng tương ứng với mức giá bán lại bằng giá mua ưu đãi ban đầu. Đặc biệt, cán bộ nhân viên có nhu cầu bán lại số cổ phiếu với mức giá bằng mức giá mua ban đầu có thể đề xuất Ngân hàng xem xét mua lại.

Ái Minh

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang