IPA: Công ty Cổ Phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A công bố thông tin đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Vũ Hoàng Việt

05-07-2021 17:42:00+07:00
05/07/2021 17:42 0
  •  

IPA: Công ty Cổ Phần Tập đoàn Đầu tư I.P.A công bố thông tin đơn xin từ nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị của Ông Vũ Hoàng Việt

.

Tài liệu đính kèm:
1.IPA_2021.7.5_47f0521_92.2021.IPA.pdf
2.IPA_2021.7.5_cbb60dd_Don_xin_tu_nhiem_Vu_Hoang_Viet.pdf

HNX

×
vietstock logo
Về đầu trang