HAS: Tiếp tục giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu HAS

23-08-2021 13:38:00+07:00
23/08/2021 13:38 0
  •  

HAS: Tiếp tục giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu HAS

Căn cứ quyết định số 154/2013/QĐ-SGDHCM ngày 17/04/2013 về việc đưa cổ phiếu của Công ty Cổ phần Hacisco vào diện cảnh báo kể từ ngày 22/04/2013 do theo Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2012. công ty kiểm toán đưa ra ý kiến ngoại trừ có ảnh hưởng trọng yếu đến kết quả kinh doanh, làm lợi nhuận sau thuế chuyển từ lãi thành lỗ.   

Ngày 13/08/2021, Công ty Cổ Phần Hacisco đã công bố Báo cáo tài chính hợp nhất soát xét bán niên năm 2021. theo đó Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 6 tháng đầu năm 2021 là 1.75 tỷ đồng và Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối đến ngày 30/06/2021 là 2.02 tỷ đồng và không còn ý kiến ngoại trừ trên BCTC soát xét bán niên năm 2021.

SGDCK Tp.HCM tiếp tục giữ nguyên diện cảnh báo đối với cổ phiếu HAS do vấn đề ngoại trừ trên BCTC kiểm toán tồn tại đã lâu và nếu BCTC kiểm toán năm 2021 của Công ty Cổ Phần Hacisco có ý kiến ngoại trừ sẽ bị rơi vào trường hợp hủy niêm yết bắt buộc (do trước đây Công ty Cổ Phần Hacisco có ý kiến ngoại trừ liên tục và kéo dài). Việc xem xét hướng xử lý tiếp theo đối với cổ phiếu HAS căn cứ vào BCTC kiểm toán năm 2021 của Công ty Cổ Phần Hacisco.

HOSE

×
vietstock logo
Về đầu trang