EPC: Cổ đông lớn muốn sang tay gần 25% vốn cho Chủ tịch

23-09-2021 13:15:20+07:00
23/09/2021 13:15 0
  •  

EPC: Cổ đông lớn muốn sang tay gần 25% vốn cho Chủ tịch

HĐQT CTCP Cà phê Ea Pốk (UPCoM: EPC) vừa thông qua Nghị quyết về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của ĐHĐCĐ liên quan đến việc người nội bộ giao dịch nhận chuyển nhượng cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành mà không phải thực hiện chào mua công khai.

Cụ thể, ông Đồng Hải Anh muốn chuyển nhượng toàn bộ 2.3 triệu cp EPC đang nắm giữ (tỷ lệ 24.5% vốn) cho ông Ngô Văn Hùng - Chủ tịch HĐQT EPC.

Nếu được cổ đông thông qua, vị Chủ tịch sẽ nâng sở hữu tại đây từ 18.95% (gần 1.8 triệu cp) lên 43.45% (hơn 4 triệu cp).

Mới đây, ĐHĐCĐ thường niên 2021 của EPC đã thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021. Trong đó, EPC dự kiến đem về gần 98 tỷ đồng tổng doanh thu và lỗ gần 4 tỷ đồng. EPC cho biết năm 2021, Công ty sẽ thực hiện chủ trương chuyển đổi cây trồng trên một số diện tích cà phê kém hiệu quả, trồng đa canh nhiều loại cây trồng.

Trên thị trường, tính từ đầu năm 2021 đến nay, giá cổ phiếu EPC lặng im tại mức 6,200 đồng/cp và trong tình trạng "trắng" thanh khoản.

Minh Hồng

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang