BRR báo lãi quý 3 gấp hơn 3 lần cùng kỳ nhờ giảm giá vốn

14-10-2021 11:31:45+07:00
14/10/2021 11:31 1
  •  

BRR báo lãi quý 3 gấp hơn 3 lần cùng kỳ nhờ giảm giá vốn

Tiết giảm được phần lớn giá vốn, CTCP Cao su Bà Rịa (UPCoM: BRR) báo lãi sau thuế quý 3/2021 gấp hơn 3 lần cùng kỳ.

Trong quý 3/2021, doanh thu thuần của BRR giảm 21% so với cùng kỳ, còn gần 94 tỷ đồng. Nguyên nhân là do doanh thu từ mảng kinh doanh chính của Công ty từ mủ cao su sụt giảm mạnh. Tuy nhiên, điểm sáng là BRR đã tiết giảm được hơn 55% giá vốn, điều này giúp lợi nhuận gộp đạt gần 48 tỷ đồng, gấp 3 lần cùng kỳ.

Doanh thu tài chính của BRR cũng ghi nhận sự sụt giảm( 77%) do nhận cổ tức và lợi nhuận được chia ít hơn cùng kỳ.

Về chi phí, BRR đã tiết giảm được đáng kể chi phí tài chính và chi phí bán hàng nhưng do chi phí quản lý tăng mạnh 38% nên nhìn chung tổng chi phí trong kỳ của Công ty vẫn cao hơn quý 3 năm trước.

Dù vậy, BRR báo lãi sau thuế cả kỳ đạt gần 34 tỷ đồng, gấp 3.1 lần cùng kỳ.

Kết quả kinh doanh quý 3/2021 của BRR. Đvt: Tỷ đồng
Nguồn: BCTC quý 3/2021 của BRR

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của BRR tăng 20% so với cùng kỳ, lên gần 243 tỷ đồng. Cộng với việc giá vốn gần như đi ngang, lợi nhuận gộp của Công ty vượt hơn 74 tỷ đồng, gấp 2.3 lần cùng kỳ năm 2020.

Doanh thu tài chính ghi nhận gấp hơn 3 lần 9 tháng đầu năm trước, đạt hơn 13 tỷ đồng, nhờ lượng cổ tức nhận được từ CTCP Cao su Việt Lào, CTCP Cao su Bà Rịa Kompongthom và CTCP KCN Long Khánh trong nửa đầu năm.

Sau khi trừ đi các loại chi phí, BRR báo lãi sau thuế hơn 68 tỷ đồng, gấp gần 3 lần kết quả 9 tháng đầu năm trước. So với kỳ vọng lãi sau thuế 121.4 tỷ đồng trong năm 2021, BRR đã thực hiện được hơn 56% sau 3 quý kinh doanh.

Tổng tài sản tại thời điểm 30/09/2021 của BRR gần như không đổi so với đầu năm, duy trì ở mức gần 1,555 tỷ đồng. Tuy nhiên, hàng tồn kho lại tăng 26%, lên gần 76 tỷ đồng, chủ yếu là thành phẩm tồn kho. Bên cạnh đó, Công ty phát sinh 17 tỷ đồng tiền gửi ngắn hạn, trong khi đầu năm không xuất hiện khoản mục này.

Nợ phải trả của Công ty tại thời điểm lập báo cáo giảm 3% so với đầu năm, về mức 251 tỷ đồng. Về cơ cấu nợ vay, trong khi khoản vay nợ dài hạn gần 69 tỷ đồng được giữ nguyên thì khoản vay nợ ngắn hạn của BRR đã giảm 74%, còn xấp xỉ 5 tỷ đồng.

Hà Lễ

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang