NFC báo lãi quý 3 tăng 32% song biên lãi gộp giảm mạnh

14-10-2021 14:09:51+07:00
14/10/2021 14:09 0
  •  

NFC báo lãi quý 3 tăng 32% song biên lãi gộp giảm mạnh

CTCP Phân lân Ninh Bình (HNXNFC) ghi nhận lãi ròng sau 9 tháng hơn 10 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước và hoàn thành mục tiêu 9.35 tỷ đồng lợi nhuận sau thuế đề ra cho cả năm.

Trong quý 3, NFC ghi nhận doanh thu hơn 99 tỷ đồng, tăng 54% so với cùng kỳ năm trước nhưng giá vốn tăng đến 70%, lên hơn 84 tỷ đồng khiến lợi nhuận gộp chỉ xấp xỉ cùng kỳ, gần 15 tỷ đồng. Biên lãi gộp giảm từ 22.8% xuống còn 14.9%.

Sau khi trừ các loại chi phí, NFC có lãi ròng hơn 2 tỷ đồng, tăng 36% so với cùng kỳ năm 2020.

Tính chung cho 9 tháng đầu năm, NFC báo lãi ròng hơn 10 tỷ đồng, tăng 32% so với cùng kỳ năm trước chủ yếu do lợi nhuận gộp tăng 15%, đạt hơn 55 tỷ đồng và lợi nhuận từ hoạt động khác gấp 4.1 lần cùng kỳ, lên hơn 3 tỷ đồng.

Năm 2021, NFC đặt mục tiêu doanh thu thuần đạt 462 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế hơn 9 tỷ đồng, lần lượt tăng 7% và 2% so với năm 2020.

Với kết quả kinh doanh trên, NFC thực hiện được 88% chỉ tiêu doanh thu nhưng hoàn thành mục tiêu lợi nhuận cả năm sau 9 tháng.

Tại thời điểm ngày 30/09/2021, tổng tài sản của NFC giảm gần 14 tỷ đồng so với đầu năm chủ yếu do giảm tiền gửi ngân hàng và tài sản cố định.

Nợ phải trả chỉ chiếm 20% tổng nguồn vốn, trong đó, dư nợ vay ngắn hạn giảm mạnh 84% so với đầu năm, còn gần 5 tỷ đồng.

Khang Di

FILI

×
vietstock logo
Về đầu trang