ĐHĐCĐ bất thường 2023 EIB: Không thông qua tờ trình tranh chấp hợp đồng thuê 21 Kỳ Đồng

14/02/2023 11:22
14-02-2023 11:22:52+07:00

ĐHĐCĐ bất thường 2023 EIB: Không thông qua tờ trình tranh chấp hợp đồng thuê 21 Kỳ Đồng

Sáng ngày 14/02/2023, Ngân hàng TMCP Xuất nhập khẩu Việt Nam (Eximbank, HOSE: EIB) tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 2.

Kết quả bỏ phiếu, các tờ trình về miễn nhiệm thành viên HĐQT và bổ sung, sửa đổi Điều lệ Eximbank, tờ trình về phương án đầu tư tài sản tại số 242 Bình Thới, quận 11 (99.45%) được thông qua.

3 nhân sự vào HĐQT nhiệm kỳ VII gồm:

- Bà Lê Thị Mai Loan được bầu vào TV HĐQT, tỷ lệ bầu cử thông qua 125.16%.

- Ông Phạm Quang Dũng – TV – HĐQT, tỷ lệ bầu cử thông qua 103.36%.

- Ông Trần Anh Thắng – TV HĐQT độc lập, tỷ lệ bầu cử thông qua 71.04%.

Các Thành viên HĐQT EIB ra mắt cổ đông

Riêng tờ trình tranh chấp hợp đồng thuê tại số 21 Kỳ Đồng và hạch toán giá trị còn lại của công trình vào chi phí năm 2022 không được thông qua với tỷ lệ không đồng ý 93.75%.

ĐHĐCĐ bất thường 2023 lần 2 của Eximbank được tổ chức sáng ngày 14/02/2023.

Thảo luận:

Phương án cụ thể đầu tư tài sản tại 242 Bình Thới, quận 11, TPHCM? Phương án xử lý tài sản này?

Ông Trần Tấn Lộc – Tổng Giám đốc: Trước đây Eximbank mua tài sản này, nhưng theo ý kiến của cơ quan thanh tra trước đây, đưa vào khai thác sử dụng nếu không có phương án cụ thể thì thanh lý. Nhu cầu sử dụng bất động sản của Eximbank để làm trụ sở kinh doanh, địa điểm làm việc, cơ sở kho tàng phục vụ trực tiếp cho hoạt động nghiệp vụ Ngân hàng là rất lớn, cấp thiết, việc tiếp tục tiến hành thanh lý bất động sản tại số 242 Bình Thới sẽ ảnh hưởng đến quyền lợi hợp pháp của Eximbank. Do đó, HĐQT trình ĐHĐCĐ giữ lại tài sản là bất động sản số 242 Bình Thới để triển khai việc đầu tư làm trụ sở kinh doanh, địa điểm làm việc.

Lương Thị Cẩm Tú: Trước đây HĐQT đã có đưa ra đấu giá 6 lần, nhưng hiện tại quyết định giữ lại để làm kho bãi phục vụ cho việc kho bãi, mua hàng của Ngân hàng.

Tranh chấp tại số 21 Kỳ Đồng?

Trước đây, Ngân hàng có thuê để làm trụ sở, tổng giá trị xây đối với tòa nhà là khoảng 110 tỷ đồng, theo hạch toán thời điểm đó, Ngân hàng trích khấu hao trong 50 năm để phân bổ. Tuy nhiên, lúc đó tiền thuê nhà chỉ trong 10 năm và lấy lại nhà không cho thuê. Do đó, chênh lệch số tiền thuê và đưa ra tòa xửa lý. Tòa có nêu chủ nhà hoàn trả lại giá trị mà Eximbank đã đầu tư, có phần chênh lệch 50 tỷ đồng và Eximbank phải hạch toán chi phí này trong năm 2022.

Vấn đề chia cổ tức?

Lương Thị Cẩm Tú: ĐHĐCĐ 2022 đã thống nhất chia cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 20%. Và hiện tại Ngân hàng đã trình cơ quan quản lý và đã có văn bản chấp thuận của UBCKNN và NHNN để chia cổ tức theo luật. Ngân hàng đã họp và chốt danh sách cổ đông vào ngày 20/02/2023. Chắc chắn cổ tức sẽ được chia sau khi thực hiện các thủ tục.

Khi nào Eximbank xây dựng lại trụ sở mới?

Lương Thị Cẩm Tú: HĐQT nhiệm kỳ VII đã thành lập ra ban đầu tư của Ngân hàng trực thuộc HĐQT, tiến hành rà soát tất cả tài sản của Ngân hàng. Trong đó có trụ sở 7 Lê Thị Hồng Gấm. Ngân hàng phải chờ xin ý kiến, trình các thủ tục pháp lý trước khi khởi công. Trong nhiệm kỳ này, quyết tâm làm ngay trụ sở Lê Thị Hồng Gấm để đảm bảo quy mô, hiệu quả của Ngân hàng chứ không đi thuê như hiện nay.

Tuy nhiên, thời gian sẽ phụ thuộc vào ý kiến của cơ quan chức năng và quy mô đầu tư.

Hoạt động của Eximbank cụ thể thế nào để cho cổ đông yên tâm có thể đầu tư?

Lương Thị Cẩm Tú: Năm 2022, Eximbank cũng đã có HĐQT và ban điều hành kinh doanh thành công, vượt kế hoạch, riêng lợi nhuận vượt 282% so với năm trước. Đến ĐHĐCĐ thường niên sau khi có kết quả kiểm toán, sẽ chốt tỷ lệ chia cổ tức năm nay.

Trước thềm đại hội

Eximbank tổ chức ĐHĐCĐ bất thường nhằm bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII (2022 - 2025) sau khi một số thành viên có đơn từ nhiệm.

Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) dự kiến bầu bổ sung tối đa 3 thành viên, trong đó có 1 thành viên HĐQT độc lập.

Việc bầu thành viên HĐQT phải đảm bảo HĐQT nhiệm kỳ VII (2020-2025) có tối thiểu ½ tổng số thành viên HĐQT là thành viên độc lập và thành viên không phải là người điều hành Ngân hàng, trong đó có ít nhất 1 thành viên độc lập.

Kế hoạch bầu bổ sung thành viên HĐQT được công bố sau khi 2 thành viên HĐQT của Eximbank có đơn từ nhiệm vào ngày 24/10/2022.

Cụ thể, bà Lê Hồng Anh - Thành viên HĐQT và ông Đào Phong Trúc Đại - Thành viên HĐQT độc lập đã có đơn từ nhiệm khỏi HĐQT Eximbank vì lý do cá nhân.

Lê Hồng Anh và ông Đào Phong Trúc Đại được bầu vào HĐQT nhiệm kỳ 2020-2025 của Eximbank tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên ngày 15/02/2022. Hai nhân sự này đại diện cho nhóm cổ đông của Tập đoàn Thành Công.

Ngày 14/01/2023, Eximbank công bố danh sách 3 thành viên ứng cử bổ sung vào HĐQT đã được Ngân hàng Nhà nước chấp thuận gồm bà Lê Thị Mai Loan, ông Phạm Quang Dũng và ông Trần Anh Thắng.

Bà Lê Thị Mai Loan và ông Phạm Quang Dũng ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT và ông Trần Anh Thắng ứng cử vị trí thành viên HĐQT độc lập Eximbank.

Thành viên ứng cử bổ sung vào HĐQT Eximbank

Eximbank cũng sẽ trình sửa đổi, bổ sung một số điều lệ Eximbank với lý do Điều lệ quy định Tổng Giám đốc là đại diện theo pháp luật của Ngân hàng. Tuy nhiên, trong quá trình hoạt động đã xảy trường hợp khuyết chức danh Tổng Giám đốc, dẫn đến Eximbank không có người đại diện theo pháp luật, gây rủi ro về mặt pháp lý và rất nhiều khó khăn cho hoạt động kinh doanh của Eximbank.

Đồng thời, Cục Thanh tra, giám sát Ngân hàng TPHCM – Cơ quan Thanh tra, giám sát Ngân hàng cũng đã có kiến nghị: “Eximbank rà soát sửa đổi Điều lệ Eximbank (được Ngân hàng Nhà nước chuẩn y ngày 23/04/2011) về nội dung người đại diện pháp luật để Eximbank đảm bảo tính liên tục và phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành đưa ra ĐHDCĐ biểu quyết và thực hiện”.

Do đó, căn cứ vào phương án tái cấu trúc ngân hàng và thực hiễn hoạt động, HĐQT Eximbank trình ĐHĐCĐ bổ sung chức danh điều hành, “Người điều hành của Ngân hàng là Tổng Giám đốc, Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Giám đốc Khối, Giám đốc khu vực, Giám đốc chi nhánh và các chức danh tương đương”.

Và HĐQT cũng trình bổ sung người đại diện theo pháp luật Ngân hàng là Tổng Giám đốc hoặc Chủ tịch HĐQT trong thời gian khuyết chức danh Tổng Giám đốc mà chưa hoàn tất việc bổ nhiệm người thay thế.

Bên cạnh đó, Eximbank cũng trình ĐHĐCĐ bất thường tờ trình giữ lại bất động sản số 242 Bình Thới, phường 10, quận 11, TPHCM và tranh chấp Hợp đồng thuê tại số 21 Kỳ Đồng và hạch toán giá trị còn lại của công trình vào chi phí năm 2022.

Eximbank cũng bổ sung tờ trình về việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát không chuyên trách nhiệm kỳ VII (2020 - 2025) đối với ông Trịnh Bảo Quốc vào tài liệu ĐHĐCĐ bất thường lần 2.

* ĐHĐCĐ bất thường 2023 Eximbank không thể tổ chức

* Vì sao Eximbank không đồng thời báo cáo UBCKNN khi công bố thông tin nhân sự bổ sung HĐQT?

Bài cập nhật

Cát Lam

FILIMÃ CHỨNG KHOÁN LIÊN QUAN (1)

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Thách thức trong cuộc đua cán đích lợi nhuận của ngành ngân hàng?

Sau 9 tháng đầu năm, vẫn chưa có ngân hàng nào cán đích chỉ tiêu lợi nhuận của cả năm. Mới chỉ có 10 ngân hàng thực hiện trên 75% kế hoạch lợi nhuận.

Vốn chủ âm gần 5.8 ngàn tỷ, kiểm toán nghi ngờ khả năng hoạt động của Xi măng Công Thanh

Liên tiếp thua lỗ từ năm 2016 đến nay, vốn chủ sở hữu của Xi măng Công Thanh đã âm gần 5,789 tỷ đồng tính đến 30/06/2023.

CX8 bị phạt và truy thu thuế hơn 206 triệu đồng

Ngày 22/11, Cục thuế TP Hà Nội có quyết định xử phạt vi phạm hành chính về thuế đối với CTCP Đầu tư và Xây lắp Constrexim Số 8 (HNX: CX8) do vi phạm về thuế GTGT và...

PVS trúng thêm gói thầu trăm triệu đô từ dự án khí Lô B

Tổng CTCP Dịch vụ Kỹ thuật Dầu khí Việt Nam (PTSC, HNX: PVS) vừa trúng thêm gói thầu từ Dự án khí Lô B, với đơn vị vận hành là Công ty TNHH MTV Dịch vụ Cơ khí Hàng...

Lãi 9 tháng tăng trưởng 2 con số, Bidiphar lọt top 5 doanh nghiệp dược uy tín nhất Việt Nam

Với hệ thống phân phối rộng khắp, sản phẩm của CTCP Dược – Trang thiết bị y tế Bình Định (Bidiphar, HOSE: DBD) đã cung ứng cho hơn 22,000 khách hàng trên cả nước và...

Tasco lập công ty hơn ngàn tỷ để quản lý các doanh nghiệp dự án BOT

Trong chiến lược tái cấu trúc các dự án BOT, Tasco đã thành lập Tasco BOT để thực hiện tiếp nhận và quản lý vận hành các dự án BOT hiện có.

DC2 bị phạt và truy thu thuế hơn 363 triệu đồng

Ngày 13/11/2023, Tổng Cục thuế ra quyết định xử phạt vi phạm thuế đối với CTCP Đầu tư - Phát triển - Xây dựng (DIC) Số 2 (HNX: DC2).

Ô tô lắp ráp trong nước có khả năng phục hồi nhờ giảm phí trước bạ?

Quý 3/2023 là quý đầu tiên áp dụng giảm 50% phí trước bạ với ô tô được lắp ráp và sản xuất trong nước. Lượng xe bán ra nhờ đó cũng tăng trong tháng 8 và 9. Dù vậy...

MWG đang thất sủng?

Từ tháng 8 đến nay, cổ phiếu của CTCP Đầu tư Thế giới Di Động (HOSE: MWG) nằm trong nhóm giảm giá sâu nhất sàn HOSE và cũng bị khối ngoại bán ròng mạnh nhất. Đây là...

Long An đề nghị Cục thuế dừng cưỡng chế thuế công ty của bầu Thắng

Liên quan đến việc bị cưỡng chế thuế vì nợ hơn 52 tỷ đồng, CTCP Khu công nghiệp Đồng Tâm khẳng định đang nộp thừa tiền thuế. Trong văn bản ký ngày 29/11, UBND tỉnh...


TIN CHÍNH
ĐỌC NHIỀU NHẤT


Hotline: 0908 16 98 98