Sunny World phát hành 2.4 ngàn tỷ đồng trái phiếu "khống" như thế nào?

11/06/2024 22:02
11-06-2024 22:02:00+07:00

Sunny World phát hành 2.4 ngàn tỷ đồng trái phiếu "khống" như thế nào?

Trương Vincent Kinh (em họ Trương Mỹ Lan) thừa nhận rằng Công ty Sunny World không có nhu cầu phát hành trái phiếu, nhưng vẫn ký các hồ sơ, chứng từ là do tin tưởng vào chủ trương của Trương Mỹ Lan.

 

Ngày 24/10/2018, CTCP Đầu tư và Phát triển Sunny World (Sunny World) đã phát hành 24 triệu trái phiếu mã SNW-2018.10, kỳ hạn 5 năm, đáo hạn ngày 24/10/2023, giá trị 2,400 tỷ đồng. Sunny World đã mua lại hơn 7.8 triệu trái phiếu, hiện còn 24 trái chủ với dư nợ hơn 1,612 đồng. Lô trái phiếu không có tài sản đảm bảo.

Theo kết luận điều tra vụ án Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, Cơ quan Cảnh sát điều tra xác định CTCP Khang Thành Phú (Khang Thành Phú) đã ký với Sunny World hợp đồng đặt mua trái phiếu, sau đó chạy dòng tiền “khống” thanh toán để hợp thức tư cách trái chủ sơ cấp.

Hợp thức hóa mục đích phát hành trái phiếu

Cơ quan Cảnh sát điều tra cho biết, ngày 20/09/2019, ông Trương Vincent Kinh - Chủ tịch HĐQT Sunny World ký biên bản hợp tác đầu tư 5 năm với CTCP Đầu tư - Xây dựng và Thương mại Thuận Tài Tài (Thuận Tài Tài) với số tiền tham gia tối đa là 3,200 tỷ đồng, lãi suất từ 11%/năm; Sunny World được chia 15% lợi nhuận sau thuế của dự án Golden Plaza tại số 922 Nguyên Trãi, phường 14, quận 5, TPHCM do Thuận Tài Tài làm chủ đầu tư.

Để hợp thức mục đích phát hành lô trái phiếu đã có dự tính trên, ngày 02/10/2018, Trương Vincent Kinh và bà Trần Hương Giang - Giám đốc Công ty Thuận Tài Tài đã ký kết hợp đồng hợp tác đầu tư dự án Golden Palaza, trong đó Sunny World cam kết góp số vốn 3,200 tỷ đồng.

Ngày 05/10/2018, Trương Vincent Kinh và ông Nguyễn Tiến Thành - Tổng Giám đốc Công ty Chứng khoán TVSI ký hợp đồng cung cấp dịch vụ tư vấn phát hành trái phiếu riêng lẻ. Gần 2 tuần sau đó, Trương Vincent Kinh ký bản công bố thông tin chào bán riêng lẻ trái phiếu.

Đến ngày 22/10/2018, Trương Vincent Kinh và ông Bạch Thanh Sơn - Tổng Giám đốc Khang Thành Phú ký kết 2 hợp đồng mua bán trái phiếu doanh nghiệp về việc Khang Thành Phú đặt mua sơ cấp 24 triệu tp mã SNW-2018.10 của Sunny World với tổng giá trị 2,400 tỷ đồng.

Vào các ngày 22, 23, 24 và 27/10/2018, Trương Vincent Kinh ký 4 ủy nhiệm chi chuyển 2,400 tỷ đồng từ tài khoản Sunny World đến tài khoản Công ty Thuận Tài Tài.

2.4 ngàn tỷ đồng tại SCB bị chiếm đoạt như thế nào?

Cơ quan Cảnh sát điều tra căn cứ kết quả rà soát, ghép nối chứng từ do Ngân hàng SCB cung cấp đã xác định được phương án đi lệnh dòng tiền 2,400 tỷ đồng liên quan trái phiếu SNW-2018.10 được thực hiện từ ngày 22-27/10/2018 như sau:

Ban đầu, giao dịch được thực hiện gồm 4 cá nhân là Trần Lệ Phan, Trịnh Cẩm Thiêm, Trương Văn Hồng và Nguyễn Thị Kim Hồng ký 24 chứng từ nộp 2,400 tỷ đồng tiền mặt vào tài khoản của Công ty Khang Thành Phú, với nội dung: “Chuyen tien cho cong ty muon”.

Sau đó, Khang Thành Phú thực hiện 4 giao dịch chuyển nội bộ 2,400 tỷ đồng đến tài khoản số 01263226868; rồi thực hiện tiếp 4 giao dịch chuyển 2,400 tỷ đồng từ tài khoản 01263226868 đến tài khoản của Công ty Sunny World với nội dung: “Chuyen tien mua trai phieu”.

Sau khi nhận được tiền, Công ty Sunny World thực hiện 4 giao dịch chuyển nội bộ 2,400 tỷ đồng đến tài khoản số 1370101261780036; sau đó, mới thực hiện 4 giao dịch chuyển 2,400 tỷ đồng đến tài khoản của Công ty Thuận Tài Tài với nội dung: “Chuyen tien hop tac dau tu theo hop dong”.

Sau khi tiền về, Công ty Thuận Tài Tài thực hiện 4 giao dịch chuyển 2,400 tỷ đồng đến tài khoản của CTCP Phát triển Song Thư (Song Thư) với nội dung: “Chuyen tien theo thoa thuan”; sau đó Song Thư thực hiện 14 giao dịch chuyển 2,400 tỷ đồng đến tài khoản của 3 cá nhân Phạm Thị Hồng, Nguyễn Ngân Sang và Dương Ngọc Anh. Cuối cùng, 3 cá nhân trên ký chứng từ rút toàn bộ 1,500 tỷ đồng tiền mặt.

Theo kết quả điều tra xác định, 7 cá nhân gồm Trần Lệ Phan, Trịnh cẩm Thiêm, Trương Văn Hồng, Nguyễn Thị Kim Hồng, Phạm Thị Hồng, Nguyễn Ngân Sang và Dương Ngọc Anh là những người được thuê, trả tiền để đứng tên thành lập doanh nghiệp, ký chứng từ giao dịch cho Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, không có mối quan hệ gì về kinh tế với các Công ty nêu trên, không biết về các khoản tiền nộp, rút và cũng không có tiền mặt thực tế để nộp, rút.

Theo lời khai các giao dịch viên, kiểm soát viên Ngân hàng SCB - chi nhánh Sài Gòn xác định họ được lãnh đạo chi nhánh chỉ đạo thực hiện các giao dịch dòng tiền 2,400 tỷ đồng nêu trên mà không có tiền mặt nộp vào, rút ra, chỉ hạch toán trên hệ thống và đảm bảo giá trị nộp vào rút ra bằng nhau để cân đối sổ quỹ tiền mặt trong ngày.

Chiếm đoạt tiền bán trái phiếu

Sau khi mua sơ cấp 24 triệu trái phiếu SNW-2018.10, Công ty Minh Trường Phát - trái chủ sơ cấp đã ký hợp đồng ngày 30/10/2018 để chuyển nhượng toàn bộ 24 triệu trái phiếu cho một ngân hàng bán và thu tiền từ các nhà đầu tư. Sau khi ký kết hợp đồng, số tiền gần 2,405 tỷ đồng được chuyển vào tài khoản của Công ty Khang Thành Phú.

Từ ngày 30/10-12/11/2018, sau khi nhận được tiền, Công ty Khang Thành Phú thực hiện 8 giao dịch chuyển nội bộ gần 2,405 tỷ đồng; rồi mới thực hiện 9 giao dịch chuyển 1,923 tỷ đồng đến tài khoản của Trịnh Cẩm Thiêm, Trần Lệ Phan; sau đó, 2 cá nhân ký chứng từ rút tiền mặt trong ngày để sử dụng vào mục đích khác (2 cá nhân này chỉ ký khống chứng từ, không rút và sử dụng tiền thực tế).

Vào ngày 01/11/2018, Khang Thành Phú tiếp tục thực hiện 3 giao dịch mở 3 hợp đồng tiền gửi của Công ty tại SCB với tổng số tiền 363 tỷ đồng; chỉ sau 1 ngày gửi (tức 02/11/2018) Công ty này đã tất toán ngay.

Như vậy, sau khi Khang Thành Phú nhận được gần 2,405 tỷ đồng, doanh nghiệp này đã sử dụng tiền không đúng với mục đích phát hành trái phiếu, dẫn đến không đảm bảo nguồn tiền để trả nợ và lãi trái phiếu.

Làm theo chủ trương của Trương Mỹ Lan

Trương Vincent Kinh là em họ của Trưong Mỹ Lan, đến Việt Nam từ năm 2010, được Lan sắp xếp, giao làm Tổng giám đốc, Người đại diện pháp luật, sau đó là Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng giám đốc CTCP Tập đoàn Sài Gòn Peninsula (Công ty SPG) và Công ty Sunny World, chỉ điều hành chuyên môn về lĩnh vực phát triển dự án bất động sản, xúc tiến đầu tư, đối ngoại; toàn bộ mảng tài chính và nguồn tài chính duy trì hoạt động của Công ty do Trương Mỹ Lan quyết định, điều hành.

Trương Vincent Kinh khai rằng chủ trương về việc phát hành trái phiếu của CTCP Tập đoàn Đầu tư An Đông (An Đông) và Sunny World là của Trương Mỹ Lan, Trương Vincent Kinh không được tham gia họp bàn, đàm phán hay sử dụng tiền từ việc phát hành trái phiếu. Trương Vincent Kinh xác nhận đã ký hợp thức các hồ sơ, thủ tục để Công ty An Đông phát hành trái phiếu, 157 ủy nhiệm chi chuyển tiền từ tài khoản Sài Gòn Peninsula đến các cá nhân được thuê ký khống chứng từ.

Đối với Công ty Sunny World, vào khoảng tháng 10/2018, Nguyễn Phương Hồng - Phó Tổng giám đốc Ngân hàng SCB điện thoại báo cho Trương Vincent Kinh biết về chủ trương dùng Sunny World phát hành trái phiếu. Sau một thời gian, bộ hồ sơ thủ tục phát hành trái phiếu của Công ty hoàn thành và trình đến Trương Vincent Kinh ký.

Trương Vincent Kinh thừa nhận Công ty Sunny World không có nhu cầu phát hành trái phiếu, nhưng vẫn ký các hồ sơ, chứng từ là do tin tưởng vào chủ trưởng của Trương Mỹ Lan.

Quá trình làm việc, Trương Vincent Kinh đã thừa nhận hành vi sai phạm của mình, là người làm thuê, tin tưởng vào chủ trương của Trương Mỹ Lan mà lập, ký các chứng từ khống để tạo lập trái phiếu, không được hưởng lợi, đã tự nguyện nộp tiền khắc phục một phần hậu quả trong vụ án.

Thanh Tú

FILITIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cách trái phiếu An Đông phục vụ Trương Mỹ Lan lừa đảo

Tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát giai đoạn 2, cơ quan cảnh sát điều tra xác định trong khoảng thời gian năm 2018-2019, Trương Mỹ Lan và đồng phạm đã thực hiện hành vi...

Nghiên cứu phát hành thêm 100 ngàn tỷ đồng trái phiếu Chính phủ cho đầu tư công trình trọng điểm quốc gia

Tại Nghị quyết số 82/NQ-CP ngày 5/6/2024 phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5 năm 2024, Chính phủ yêu cầu Bộ Tài chính phối hợp chặt chẽ với Bộ Giao thông vận tải...

Bất động sản An Khang tất toán trước hạn gần 2.5 ngàn tỷ đồng trái phiếu dù lỗ hơn ngàn tỷ

Bất động sản An Khang đã chi gần 2.5 ngàn tỷ đồng để mua lại 2 lô trái phiếu trước hạn, qua đó sạch nợ trái phiếu từ thời điểm này. Tuy nhiên, kết quả kinh doanh...

Chủ dự án The Spirit Of Saigon bị phạt do vi phạm công bố thông tin

Ngày 08/05/2024, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước đã có quyết định xử phạt hành chính đối với Công ty TNHH Saigon Glory về vi phạm trong hoạt động công bố thông tin...

Sau năm 2023 lỗ nặng, F88 liên tục tăng nợ trái phiếu

Mới đây, CTCP Kinh doanh F88 phát hành lô trái phiếu 50 tỷ đồng, nâng tổng dư nợ trái phiếu lên 500 tỷ đồng. Năm 2023, F88 lỗ gần 529 tỷ đồng, xóa đi thành quả...

Quý 1/2024, KBNN đã huy động được 80,229 tỷ đồng qua đấu thầu trái phiếu chính phủ

Tính đến hết tháng 3/2024, Kho bạc Nhà nước (KBNN) đã huy động được 80,229 tỷ đồng qua hoạt động đấu thầu trái phiếu Chính phủ (TPCP) tại Sở GDCK Hà Nội, đạt 20.06%...

Đức Long Gia Lai tiếp tục “khất” lãi trái phiếu

Trong năm 2023, Đức Long Gia Lai đã thanh toán số tiền gốc 45.5 tỷ đồng của lô trái phiếu mã 30122017-01, tuy nhiên vẫn còn nợ 72 tỷ đồng. Ngoài ra, số lãi phải trả...

Bộ đôi cao su Cường Thịnh - An Thịnh chi ngàn tỷ mua trước hạn trái phiếu dù kinh doanh thua lỗ

Hai công ty cao su là Cường Thịnh và An Thịnh dù kinh doanh thua lỗ trong nhiều năm, nhưng lại mạnh tay chi gần 1.2 ngàn tỷ đồng mua lại trước hạn trái phiếu. Trước...

Chủ dự án "đất vàng" 87 Cống Quỳnh chi gần 2.2 ngàn tỷ mua lại một phần trái phiếu

CTCP Đầu tư Golden Hill (Golden Hill Invest) vừa chi hơn 2,175 tỷ đồng để mua lại một phần lô trái phiếu GHICB2124001. Đây cũng chính là lô trái phiếu Công ty đã...

Bất động sản S-homes chi hơn 235 tỷ đồng mua lại một phần trái phiếu

CTCP Đầu tư Kinh doanh Bất động sản S-Homes vừa chi gần 235.3 tỷ đồng để mua lại một phần gốc của lô trái phiếu SSHCH2123001. Đây chính là lô trái phiếu mà Công ty...


TIN CHÍNH
ĐỌC NHIỀU NHẤT


Hotline: 0908 16 98 98