MHBS: Không trả cổ tức 2013 do thua lỗ

26-12-2014 14:40:26+07:00
26/12/2014 14:40 0
  •  

MHBS: Không trả cổ tức 2013 do thua lỗ

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2014, cổ đông CTCP Chứng khoán MHB (OTC: MHBS) thống nhất không chia cổ tức và phân phối lợi nhuận năm 2013 do kết quả hoạt động kinh doanh (HĐKD) thua lỗ.

Cụ thể, HĐKD năm 2013 của MHBS bị lỗ hơn 25 tỷ đồng và còn bị lỗ lũy kế nên theo luật doanh nghiệp 2005, công ty không chia cổ tức và phân phối lợi nhuận.

Bên cạnh đó, cổ đông cũng thông kết quả HĐKD 2013 với doanh thu đạt 63.4 tỷ đồng và lỗ 25 tỷ đồng.

Trong năm 2014, kế hoạch công ty đạt 61 tỷ đồng doanh thu và lãi trước thuế đạt 1 tỷ đồng.

Ngoài ra, công ty cũng thông qua một số vấn đề khác như bổ sung thành viên Ban kiểm soát, thay đổi thông tin giấy phép KD, chọn Công ty Kiểm toán 2014...

Tài liệu đính kèm:
035_2014.12.26_2a1ef2e_MHBS_Nghi Quyet DHCD 2014.pdf

Minh TUấn

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang