ĐHĐCĐ bất thường PGD: Đổi Chủ tịch, tăng lương và thù lao cho Ban lãnh đạo

02-01-2015 08:53:50+07:00
02/01/2015 08:53 1
  •  

ĐHĐCĐ bất thường PGD: Đổi Chủ tịch, tăng lương và thù lao cho Ban lãnh đạo

Tại ĐHĐCĐ bất thường của CTCP Phân phối Khí thấp áp Dầu khí Việt Nam (HOSE: PGD) cổ đông đã thông qua bổ nhiệm hàng loạt nhân sự cấp cao và điều chỉnh kế hoạch tiền lương, thù lao cho Ban lãnh đạo công ty.

Theo đó, đại hội thông qua việc bổ nhiệm ông Nguyễn Văn Sơn – Thành viên HĐQT được bổ nhiệm giữ chức Chủ tịch HĐQT công ty thay ông Phạm Văn Huệ.

Ông Trần Thanh Nam giữ chức Thành viên HĐQT Công ty thay ông Cao Khánh Hưng, ông Nam đồng thời cũng được bổ nhiệm làm Thành viên HĐQT giữ chức Quyền Giám đốc công ty thay ông Nguyễn Văn sơn.

Nhân sự Ban Kiểm soát cũng có sự thay đổi, đại hội thông qua việc miễn nhiệm ông Nguyễn Quang Bá thôi đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát theo đề nghị của Tổng Công ty khí Việt Nam – CTCP và nguyện vọng cá nhân. Bầu bà Phạm Thị Thu Hà giữ chức Ban Kiểm soát công ty.

Thông qua nội dung điều chỉnh kế hoạch tiền lương, thù lao của Trưởng ban kiểm soát chuyên trách năm 2014 từ 24 triệu đồng nâng lên 163.5 triệu đồng. Thù lao của Thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Giám đốc công ty trong năm nay cũng được điều chỉnh lên gần 2.9 tỷ đồng.


Tài liệu đính kèm:
20141231---PGD---NQ---BB-DHCD-bat-thuong-lan-1-va-NQ-HDQT-vv-dieu-chinh-ke-hoach-2014.pdf

Gia Nguyên

Loading...
×
vietstock logo
Về đầu trang