×
vietstock logo

VietstockFinance

{{totalPaging}} tin

Tin bài

Tất cả

Khách hàng đồng ý miễn giảm lãi vay, SHN có thoát "án tử" phút 89?

09/04/2015 11:135

Khách hàng đồng ý miễn giảm lãi vay, SHN có thoát "án tử" phút 89?

Ngày 08/04/2015, SHN đã nhận được các phụ lục có đầy đủ chữ ký của một số khách hàng, đồng ý miễn giảm lãi vay số tiền 5.3 tỷ đồng. SHN đã có công văn đề nghị công ty Kiểm toán ASC điều chỉnh lại báo cáo kiểm toán năm 2014. Theo đó, nếu được điều chỉnh, SHN sẽ còn lại 2.8 tỷ đồng vốn điều lệ, vừa đủ để thoát án hủy niêm yết.

Cụ thể, trong tháng 01/2015, CTCP Đầu tư Tổng hợp Hà Nội - HANIC (HNX: SHN) đã làm việc với một số khách hàng xin miễn giảm lãi vay phát sinh từ năm 2011 đến năm 2014. Tuy nhiên, đến thời hạn nộp báo cáo tài chính năm 2014 (ngày 31/3/2015), SHN vẫn chưa nhận được phản hồi của khách hàng về các phụ lục miễn lãi vay cho HANIC. Do vậy, SHN không có cơ sở để hạch toán giảm lãi vay vào BCTC năm 2014.

Nhưng từ ngày 7/4/2015 đến ngày 8/4/2015, SHN mới nhận được các phụ lục có đầy đủ chữ ký của một số khách hàng và đồng ý miễn giảm lãi vay với số tiền miễn giảm lãi vay là 5.3 tỷ đồng.

Điều này ảnh hưởng đến kết quả kinh doanh năm 2014 của công ty. Do vậy, công ty đã gửi công văn tới Công ty TNHH kiểm toán ASC đề nghị tính toàn bộ số tiền lãi vay khách hàng đồng ý miễn giảm vào kỳ kế toán năm 2014 và điều chỉnh lại báo cáo kiểm toán năm 2014.

Trước đó, theo BCTC hợp nhất năm 2014 của SHN, vốn điều lệ của công ty đã âm 327 tỷ đồng  vừa đủ để "ăn mòn" hết vốn điều lệ của công ty (324.5 tỷ đồng). Và theo nghị định 58, SHN sẽ rơi vào trường hợp hủy niêm yết bắt buộc do lỗ lũy kế vượt vốn điều lệ.

Tuy nhiên, với việc khách hàng đồng ý miễn giảm lãi vay với số tiền 5.3 tỷ đồng cho SHN. Nếu kết quả này giúp điều chỉnh lại báo cáo kiểm toán năm 2014, con số lỗ lũy kế của SHN sẽ chỉ còn 321.7 tỷ đồng, vẫn nhỏ hơn con số vốn điều lệ 324.5 tỷ đồng.

Như vậy, nếu số lỗ lũy kế của SHN được điều chỉnh thì công ty này không còn thuộc diện bị hủy niêm yết bắt buộc theo quy định Nghị định 58. Năm 2014, SHN cũng một lần "xém" bị hủy niêm yết bắt buộc do thua lỗ 2 năm liên tiếp 2012 và 2011 (năm 2013 có lãi nhờ chuyển nhượng vốn).

Ngoài ra, SHN cũng cho biết ĐHĐCĐ 2014 đã thông qua phương án phát hành 7.5 triệu cổ phiếu riêng lẻ (tương đương 75 tỷ dồng) để cấn trừ công nợ với các chủ nợ. Ngày 9/3/2015, SHN đã nộp bộ hồ sơ phát hành riêng lẻ với số tiền cấn trừ công nợ là 61.38 tỷ đồng.

Thời gian gần đây nhất là ngày 3/4/2015, SHN đã làm việc với Lienvietpostbank về việc cấn trừ công nợ bằng cổ phiếu và phía Lienvietpostbank đã đồng ý cấn trừ 13.6 tỷ đồng. Hai bên đang trong quá trình hoàn tất các tài liệu liên quan.

Tài liệu đính kèm 

 Minh Tuấn

Về đầu trang